Commandant marine Italiein Golf stapt op

ROME, 31 jan. - De commandant van de Italiaanse marine-eenheid in de Golf heeft gisteren zijn ontslag aangeboden nadat een weekblad een vraaggesprek met hem had gepubliceerd waarin hij zegt dat de oorlog “met een beetje wijsheid” vermeden had kunnen worden.

Schout-bij-nacht Mario Buracchia heeft minister van defensie Rognoni verzocht te worden ontheven van zijn functie nadat het interview een storm van verontwaardiging had veroorzaakt. Rognoni, in grote verlegenheid gebracht door de uitlatingen van de schout-bij-nacht, heeft het ontslag onmiddellijk aanvaard.

Buracchia had aanvankelijk gezegd dat het vraaggesprek in het weekblad Famiglia Cristiana, een van de meest-gelezen bladen in Italie, “mijn gedachten volledig vertekent”. Het weekblad zei echter het gesprek te hebben opgenomen op een bandje. Vlak voordat dit gisteren afgespeeld werd in een van de nieuwsbulletins op de radio werd bekend dat Buracchia zou opstappen.

Op de vraag wat hij dacht over het uitbreken van de Golfoorlog zei Buracchia op het bandje: “Misschien had dit allemaal vermeden kunnen worden, met een beetje wijsheid.” En over de pogingen een diplomatieke oplossing te vinden: “Al deze zaken hadden volgens mij tot een vreedzame oplossing moeten leiden, wat misschien het beste zou zijn geweest, misschien hadden we ook het embargo langer moeten volhouden.”

In een kort gesprek met Buracchia dat de Corriere della Sera vanmorgen heeft gepubliceerd zegt de schout-bij-nacht dat hij met zijn opmerking over “meer wijsheid” had gedoeld op de onverzoenlijke opstelling van Irak. Hij zei dat hij zijn ontslag had aangevraagd omdat “de noodzakelijke rust er niet meer was en omdat wij, marinemensen, niet de gewoonte hebben op de pagina's van de kranten te verschijnen”.

Nog voordat Famiglia Cristiana gisteren in de kiosken lag was van verschillende kanten aangedrongen op het vertrek van Buracchia, wiens uitlatingen dinsdagavond in een voorpublikatie waren verspreid. “Dit zijn politieke meningen die zijn gegeven midden in een militaire operatie”, zei de christen-democratische afgevaardigde Michelangelo Agrusti. Zijn socialistische collega Nicola Capria sprak van “een standpunt waaraan ieder gevoel van verantwoordelijkheid ontbreekt”.

Inmiddels zijn gisteren uit de Zuiditaliaanse havenstad Taranto een fregat en een bevoorradingsschip van de marine naar de Golf vertrokken om twee andere Italiaanse schepen daar af te lossen. Italie heeft vijf marineschepen in de Golf.

    • Marc Leijendekker