Brussel wil bijspringen in kosten Europese luchtvaart

BRUSSEL, 31 JAN. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Gemeeenschap, heeft de grote Europese luchtvaartmaatschappijen toegezegd dat ze wellicht hun snel stijgende lasten in verband met de Golfoorlog tijdelijk zal verlichten.

De belofte werd gisteren gedaan door Karel van Miert, de Europees Commissaris voor transport, en Sir Leon Brittan, de Commissaris voor concurrentie, tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de elf grootste luchtvaartmaatschappijen in de Gemeenschap.

Als gevolg van de Golfoorlog hebben de maatschappijen te maken met veel hogere kosten en veel lagere inkomsten. De angst voor terroristische aanslagen heeft het passagiersaanbod met 10 tot 40 procent doen dalen, terwijl de kosten voor brandstof en verzekeringen sterk zijn gestegen.

De verwachting is dan ook dat de meeste maatschappijen 1990 zullen moeten afsluiten met verliezen, ondanks de optimistische stemming die er voor het uitbreken van de Golfcrisis heerste. Een speciale werkgroep van de Europese Commissie zal de omvang van de problemen onderzoeken en suggesties doen voor de oplossing ervan.

Tot de mogelijkheden die er zijn om de lasten te verlichten wordt bijvoorbeeld gerekend dat luchtvaartmaatschappijen onderling afspraken maken over vermindering van het aantal vluchten op bepaalde routes en over de verdeling van het aantal passagiers. Ook zouden luchtvaartmaatschappijen financiele hulp kunnen krijgen van de regering van het land waar ze zijn gevestigd.

Maar de woordvoerder van Sir Leon legde er vanmorgen de nadruk op dat de Europese Commissie eraan zal vasthouden dat de concurrentieverhoudingen niet door dergelijke maatregelen zullen worden geschonden. “Het is niet zo dat de Europese Commissie nu een oogje zal dichtknijpen, zoals een persbureau schijnbaar heeft gemeld”, aldus de woordvoerder. “De Commissie zal tevoren moeten worden ingelicht over plannen voor dergelijke steun en er zal worden onderzocht dat kleinere maatschappijen er niet de dupe van worden.”

Vandaag hebben vertegenwoordigers van chartermaatschappijen een gesprek met Van Miert en Brittan. De oplossingen waarnaar wordt gezocht zullen, zo wordt zowel door de Commissie als door de luchtvaartmaatschappijen beklemtoont, een tijdelijk karakter hebben. De bestaande plannen voor liberalisatie van het luchtvaartverkeer mogen door de tijdelijke maatregelen niet in het gedrang worden gebracht.

    • Frits Schaling