Amsterdam stelt 'harde voorwaarden' aan Schiphol

AMSTERDAM, 31 jan. - B en W van Amsterdam staan positief tegenover de verdere uitbreiding van de Luchthaven Schiphol, zij het onder een aantal 'harde voorwaarden'.

Dit is vandaag door een gemeentewoordvoerder bekendgemaakt.

De voordracht van B en W over de kwestie wordt op 20 februari in de gemeenteraad aan de orde gesteld.

Amsterdam is een van de partijen die zijn mening moest geven over het concept-Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving van 14 december jl. Het plan is opgesteld door het rijk, de provincie Noord-Holland, de Luchthaven Schiphol, de KLM, de gemeenten Haarlemmermeer en Amsterdam.

De belasting van het milieu stelt grenzen aan de ontwikkeling van Schiphol tot een Europese Mainport. Om de geluidhinder en de luchtverontreiniging binnen de perken te houden, zijn in het plan zo'n tachtig maatregelen opgenomen. B en W van Amsterdam willen op dit gebied nog enkele aanvullingen, om de milieu-overlast te kunnen controleren. In de Milieu Effect Rapportage moet worden onderzocht op welke plaats een vijfde startbaan moet komen, waardoor de geluidshinder zou afnemen.

Volgens B en W zouden de Nederlandse Spoorwegen als volwaardig partner mee moeten doen.