Amerikaanse steun aan Suriname opgeschort

PARAMARIBO, 31 jan. - Suriname komt voorlopig niet langer in aanmerking voor hulp uit de Verenigde Staten.

De Amerikaanse ambassade in Paramaribo heeft dit gisteren meegedeeld. Het besluit is genomen in verband met de machtsovername door de militairen op 24 december vorig jaar.

In de verklaring van de ambassade staat dat volgens de Amerikaanse wet voor buitenlandse hulp geen geld mag worden besteed aan landen waar het wettig gekozen staatshoofd door een militaire staatsgreep is afgezet. Nieuwe hulpprogramma's voor Suriname en reeds toegezegde fondsen worden opgeschort.

De maatregel houdt onder meer in dat een overeenkomst tussen Washington en Paramaribo over kredietfaciliteiten voor de levering van landbouwprodukten wordt opgeschort. Het gaat om de levering van graan en grondstoffen voor veevoer ter waarde van een bedrag van 15 miljoen dollar.

Direct na de machtsovername eind vorig jaar was deze overeenkomst, die bekend is onder de naam 'creditline', formeel voorlopig opgeschort. Naar het heette om commerciele redenen. De Surinaamse regering had toen al beslist dat de Centrale Bank deviezen moet vrijmaken om de invoer voor graan, concentraten en medicamenten veilig te stellen ten einde de voorziening van brood en veevoer te garanderen.

De opschorting die nu op politieke gronden is bevestigd zal van kracht blijven totdat het ministerie van landbouw de economische situatie in Suriname aan een herwaardering heeft onderworpen tegen de achtergrond van de politieke ontwikkelingen.