Akkoord over werkgelegenheid douanebeambten

DEN HAAG, 31 jan. - De belastingdienst en de centrales van overheidspersoneel hebben gisteren overeenstemming bereikt over een sociaal plan voor douanebeambten.

Dit plan komt neer op het behoud van werkgelegenheid voor de douanebeambten die op dit moment in dienst zijn. Per 1 januari 1992 zullen, als gevolg van het verdwijnen van de EG-binnengrenzen, bij de douane in Nederland 2.500 arbeidsplaatsen vervallen. Daar staat tegenover dat het intensiveren van de drugs- en fraudebestrijding aan de buitengrenzen ongeveer 900 extra arbeidsplaatsen oplevert. De douaniers zullen niet worden verplicht te verhuizen van de binnengrenzen in het noorden, oosten en zuiden van Nederland naar de buitengrenzen in het westen. Het verlies van de overige 1.600 arbeidsplaatsen wordt opgevangen door het treffen van maatregelen die vrijwillige overplaatsing en uitstroom bevorderen.