Zwitserse aandeelhouder steunt fusie Nationale

AMSTERDAM, 30 JAN. Schweizerische Ruckversicherung, eigenaar van tussen de vijf en zeven procent van de aandelen in verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) heeft gezegd deze aandelen te zullen aanmelden ter omwisseling in aandelen Internationale Nederlanden Groep. In deze laatste holding willen Nationale en NMB-Postbank samengaan.

Dit zegt Nationale-bestuurder drs A. G. Jacobs. Nationale zelf heeft maandag en gisteren op grote schaal aandelen van fusiepartner NMB- Postbank ingekocht. Dat brengt het totaal van de aandelen NMB- Postbank die Nationale en NMB-Postbank zelf hebben op vijftien procent. Daarnaast heeft de staat 23 procent van het totale aandelenkapitaal, zodat 38 procent van de aandelen NMB-Postbank aan de beurshandel is onttrokken.

Nationale heeft maandag 1, 9 miljoen aandelen NMB-Postbank gekocht. Gisteren zijn nog eens 1, 54 miljoen aandelen ingekocht, voor bij elkaar naar schatting 151 miljoen gulden. “Indien de fusie doorgaat, zal het pakket in mindering worden gebracht op het eigen vermogen van de nieuwe groep, “ aldus een woordvoerder van Nationale. Of de verzekeraar zal doorgaan met inkopen van aandelen wordt volgens de woordvoerder “van dag tot dag bepaald”.

De fusie zal doorgaan indien voor 1 maart meer dan de helft van de aandeelhouders NMB-Postbank en van de aandeelhouders Nationale hun stukken omruilen in de nieuwe combinatie. Beurskringen suggereren dat Nationale in geval van grote tegenstand desnoods NMB-Postbank kan overnemen en in ieder geval kan verhinderen dat Aegon of een andere partij dat doet.

Volgens Jacobs is de gisteren in deze krant geplaatste berekening onjuist dat de combinatie 2, 6 miljard gulden minder vermogen zou hebben dan de twee afzonderlijke partners, als gevolg van de inkoop van aandelen NMB-Postbank en de uitkeringen in contanten aan aandeelhouders.

Jacobs wijst erop dat veel houders van aandelen Nationale zullen kiezen voor 0, 15 extra aandeel in plaats van 6, 50 gulden in contanten omdat 0, 15 aandeel bij de huidige beurskoers circa 7, 20 gulden waard is.

De twaalf miljoen aandelen NMB-Postbank die de partners volgens het fusiebericht al bezaten, zullen volgens Jacobs in de toekomst op een hoger koersniveau worden verkocht. “Dan doen die eigen aandelen het vermogen weer toenemen. Van kapitaalvernietiging is ook hier geen spake, “ aldus Jacobs. Volgens hem moet ook rekening worden gehouden met de tien gulden die op die eigen aandelen in de vorm van een 10 procent obligatie wordt uitbetaald: “Die totaal 120 miljoen komt niet in mindering op het eigen vermogen van Internationale Nederlanden Groep.”

Jacobs wijst erop dat zelfs indien tot blijvende intrekking van de zelf gehouden aandelen wordt besloten, de aandeelhouders Internationale Nederlanden Groep dan een aantrekkelijke extra stijging van de winst per aandeel zouden krijgen. “Enkele adviseurs hebben ons in de afgelopen weken laten weten, dat zij die mogelijkheid van blijvende intrekking voor de aandeelhouders interessant zouden vinden. In die adviezen ben ik het woord kapitaalvernietiging niet tegen gekomen. Ook in de Angelsaksische landen worden, mede vanwege de groei van de nettowinst en de intrinsieke waarde per aandeel, veelvuldig eigen aandelen ingekocht.”