'Werving van allochtone agenten moet doorgaan'

DEN HAAG, 30 jan. - CDA en VVD vinden dat de ministers Hirsch Ballin (justitie) en Dales (binnenlandse zaken) er voor moeten zorgen dat de rijkspolitie zich niet onttrekt aan afspraken om onder allochtone Nederlanders politiemensen te werven.

De partijen reageren op de aankondiging dat de rijkspolitie afziet van de inspanningen om allochtone agenten te werven. Justitie en binnenlandse zaken hebben afgesproken dat de politie de komende 3 jaar 1000 agenten van buitenlandse komaf moet aantrekken.

De rijkspolitie zou de komende jaren uit eigen begroting 13 miljoen gulden moeten besteden aan het werven van 96 allochtone agenten. De rijkspolitie zegt dit geld echter liever te besteden aan het wegwerken van de huidige 'normale' personeelstekorten. Allochtonen zouden immers nauwelijks bereid zijn bij de politie te werken.

Volgens het CDA is de opvatting die de rijkspolitie deze week naar buiten bracht in strijd met het kabinetsbeleid met betrekking tot minderheden, zoals dat is neergelegd in de Minderhedennota 1983 en later is uitgewerkt met betrekking tot de politie.

“Het uitgangspunt van deze operatie is dat het goed is voor de kwaliteit van het politiewerk als er meer allochtone agenten zijn. Dat uitgangspunt lijkt mij nog steeds juist”, aldus Koffeman (CDA).

Dijkstal (VVD) is van mening dat “de politie beter functioneert als ze een afspiegeling vormt van de samenleving”. De VVD zegt echter wel begrip te hebben voor de financiele problemen van de rijkspolitie. Dijkstal zegt dat de minister van justitie “de gaten moet dekken”.

Het CDA is van mening dat de ministers eerst maar eens moeten uitleggen of het werkelijk zo moeilijk is te werven onder allochtonen. “Er zijn wel meer dingen in het leven die niet zo snel lopen als je soms zou wensen”, aldus Koffeman.