Vredesgroepen

In het artikel “Vredesgroepen distantieren zich van de demonstratie” (NRC Handelsblad van 23 januari jl.) laat uw redactie mij zeggen dat ik er nu niet op tegen zou zijn “Saddam Hussein te verdrijven of een korte hevige oorlog te voeren”.

Een passage uit een telefonisch interview is hiermee zo beknopt weergegeven dat nu het omgekeerde van hetgeen ik gezegd heb, mij in de mond wordt gelegd.

Uw redacteur vroeg mij of ik in alle omstandigheden tegen een militair optreden zou zijn. Ik heb gezegd dat “ik wegens de rakettenaanval op Tel Aviv en de manier waarop Saddam Hussein met de krijgsgevangenen omgaat, nu de oorlog eenmaal begonnen is, zou willen hopen op een korte oorlog die Saddam zou verdrijven”. Ik heb eraan toegevoegd: “Ik ken de situatie in het Midden Oosten goed genoeg om te weten dat dit een te gemakkelijk scenario is en dat het in werkelijkheid nooit zo zal gaan”.

Integendeel, de oorlog zal langdurig zijn, veel slachtoffers eisen en heilloze, niet te overziene gevolgen hebben in de complexe wereld voor het Midden Oosten.

Pax Christi pleit er voor dat de diplomatieke activiteiten worden hervat zodat door bemiddeling van de VN een staakt-het-vuren tot stand kan komen. Daarna kunnen de pogingen tot een vreedzame regeling van de conflicten in het Midden Oosten worden hervat. De economische boycot van Irak moet worden voortgezet tot dit land zich heeft teruggetrokken uit Koeweit.

    • Pax Christi
    • Jan ter Laak