Vertrek Chevenement schept duidelijkheid

PARIJS, 30 jan. - Het ontslag van minister van defensie Jean-Pierre Chevenement is in Frankrijk vrijwel algemeen begroet als een 'verheldering'.

Aan de dubbelzinnige situatie dat het land volop betrokken is bij de oorlog tegen Irak, terwijl de minister van defensie daar tegen is, komt met het vertrek van Chevenement een eind, zo luidt de algemene conclusie.

Chevenement vroeg en kreeg gisteren ontslag omdat, zoals hij in een brief aan president Mitterrand schreef, de 'logique de guerre' (logica die tot oorlog leidt) “ons elke dag (verder) dreigt te verwijderen van de doelstellingen die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld”. De voormalige bewindsman heeft zijn motieven niet verder publiekelijk toegelicht.

De socialistische partij nam het vertrek van Chevenement voor kennisgeving aan, de rechtse oppositiepartijen verwelkomden het als een 'verheldering' die de geloofwaardigheid van de Franse rol in het Golfconflict ten goede komt, vooral ten aanzien van de bondgenoten in de oorlog tegen Irak. De benoeming van Pierre Joxe, tot eergisteren minister van binnenlandse zaken, op Defensie werd eveneens positief ontvangen. Joxe geldt als een vertrouweling van Mitterrand.

De linkse oppositie, die tegen de Franse deelneming aan de oorlog tegen Irak is, ziet in het ontslag van Chevenement een rechtvaardiging van de standpunten die zij heeft ingenomen. Hetzelfde geldt voor de overige 'pacifisten', een merkwaardige mengelmoes van een kleine groep linkse socialisten die Chevenements opvattingen delen, communisten, Groenen en het Front National van Jean-Marie Le Pen.

Chevenement heeft vanaf het begin van de Golfcrisis geijverd voor een politieke oplossing. Franse deelneming aan het militaire optreden tegen Irak heeft volgens hem het risico dat Parijs zijn relaties en invloed in de Arabische wereld verspeelt. Mitterrand, die het Franse Golfbeleid vrijwel alleen bepaalt, is juist de overtuiging toegedaan dat Frankrijk aan de door de VN gesanctioneerde oorlog tegen Irak moet deelnemen om invloed te kunnen uitoefenen als na afloop van het militaire conflict over politieke oplossingen voor de problemen van het Midden-Oosten wordt gepraat.

Chevenement had begin december al aangeboden op te stappen, maar op dat moment was dat voor president Mitterrand politiek niet opportuun. Op 19 december maakte de Franse president in een toespraak voor de televisie het Franse publiek duidelijk dat Parijs zich volledig achter de Verenigde Staten stelde in het Golfbeleid, ook als het op militair ingrijpen zou aankomen. Uit alle recente opinie-onderzoeken blijkt dat een ruime meerderheid van de Fransen achter Mitterrands beleid staat.