Torstein Hagen heeft eerste 'constructieve' gesprek met Nedlloyd

ROTTERDAM, 30 JAN. De Noorse reder-belegger Torstein Hagen heeft gistermiddag in Rotterdam een eerste en langdurig gesprek gehad met de raad van bestuur van Nedlloyd.

Daarbij heeft hij de top van het bedrijf inzage gegeven in zijn plannen om het transportconcern te herstructureren. Nedlloyd noch Hagen wilden inhoudelijke mededelingen over het gesprek doen.

“Het was een zeer constructieve bijeenkomst”, zei Hagen gisteravond. De Noor gaat er van uit dat de raad van bestuur zijn herstructuringsplannen zal voorleggen aan de raad van commissarissen. Hij verwacht dat hij op korte termijn een vervolggesprek zal hebben met de raad van commissarissen, waarbij geen leden van de raad van bestuur aanwezig zullen zijn. Een datum voor dat tweede gesprek is volgens Hagen nog niet vastgesteld.

Nedlloyd zei gisteravond na het gesprek dat de raad van bestuur “op redelijke termijn” op de zaak zal terugkomen. Volgens het transportconcern stemmen Hagens “gedachten over de kernactiviteiten in grote lijnen overeen met die van Nedlloyd”. Het bedrijf zei over de mogelijke verkoop van niet strategische deelnemingen alleen dat Hagen “zijn ideeen over desinvesteringen heeft kenbaar gemaakt”.

Hagen vertegenwoordigt de in Luxemburg gevestigde investeringsmaatschappij Marine Investments. Deze aan de Luxemburgse beurs genoteerde onderneming heeft achttien procent van de aandelen Nedlloyd in handen. Det Norske Oljeselskap (DNO), een aan Marine Investments gelieerd bedrijf waarin Hagen ook belangen heeft, bezit vijf procent van de aandelen Nedlloyd. Hagen zegt daarnaast gesteund te worden door een groep aandeelhouders die 22 procent van de aandelen bezit.

Hagen heeft eerder te kennen gegeven dat hij wil dat Nedlloyd zich uitsluitend toelegt op de containervaart en het wegtransport. Hij wil van het bedrijf weer een financieel gezonde onderneming maken, ondermeer door niet tot de kernactiviteiten behorende deelnemingen van de hand te doen.

Vorige week heeft Nedlloyd bekend gemaakt dat het bedrijf naar verwachting over 1990 een verlies van 125 a 150 miljoen gulden zal lijden, inclusief de opbrengst van de verkoop van onroerend goed in Japan en van een gastanker. Zonder deze baten, die Nedlloyd zelf als operationeel aanmerkt, zou het verlies op 225 a 250 miljoen gulden uitkomen. In 1989 boekte Nedlloyd nog een netto resultaat van 252 miljoen gulden, inclusief bijzondere baten. Definitieve cijfers maakt Nedlloyd op 17 april bekend.

De slechte gang van zaken bij Nedlloyd valt samen met het vertrek van twee kopstukken van het concern, de financiele man in de raad van bestuur drs R. B. Lenterman en de algemeen directeur ir Th. M. Oostinjen van Nedlloyd Lijnen.