Tisch als eerste leider DDR voor de rechter

BERLIJN, 30 jan. - In Berlijn is gisteren het eerste proces begonnen tegen een kopstuk van het Oostduitse regime, dat in de herfst van 1989 ten val werd gebracht: Harry Tisch, de leider van de Oostduitse vakbondsfederatie en indertijd een van de machtigste mannen van de DDR.

De 63-jarige Tisch wordt onder andere verduistering van 104 miljoen mark ten laste gelegd; hij zou dit geld uit de vakbondskas hebben ontvreemd en het hebben besteed aan privevakanties, aan de uitrusting van zijn particuliere jachtgebied aan de Oostzeekust en aan een festival van de communistische jeugdbond, toen die krap bij kas zat. Het geld was voor een belangrijk deel afkomstig uit lidmaatschapsbijdragen van de negen miljoen leden van de vakbonden en bestemd voor ontwikkelingsprojecten in de Derde wereld.

Tisch was gisteren bij de opening van het proces aanwezig, hoewel zijn verdediging had aangevoerd dat hij te ziek is om terecht te staan. Hij beperkte zich gisteren tot het antwoorden op vragen over zijn persoonlijke achtergrond.

Harry Tisch is de eerste Oostduitse leider die zich voor de rechter moet verantwoorden voor daden, begaan onder het vorige bewind. Verwacht wordt dat diverse kopstukken van het socialistische bewind in de DDR als getuigen zullen worden opgeroepen; Tisch' verdediger meende gisteren dat in elk geval Egon Krenz, die partijleider en president Honecker eind 1989 nog even is opgevolgd en die evenals Tisch lang lid is geweest van het Oostduitse politburo, in elk geval wordt opgeroepen en ook heeft toegezegd te verschijnen.

Na de onverwerping van het bewind van Honecker is door de nieuwe machthebbers in de DDR gezegd dat de communistische leiders 's lands magere financiele reserves jarenlang stelselmatig hebben geplunderd en het geld hebben besteed ten behoeve van zichzelf, hun familieleden, collega's en vrienden. Tisch is daarbij herhaaldelijk genoemd als een van de grootste boosdoeners. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. (AP)