Speculaties over discontoverhoging

AMSTERDAM, 30 JAN. Speculaties over een discontoverhoging door de Duitse centrale bank blijven op de markt rondzoemen.

Hierbij gaat het niet zozeer om de vraag of, maar wanneer de Bundesbank tot een tariefsaanpassing besluit.

Morgen vindt de tweewekelijkse vergadering van de Bundesbank plaats. In de afgelopen veertien dagen heeft zich een aantal nieuwe ontwikkelingen voorgedaan.

Belangrijk is allereerst het sterk verminderde beroep van de Duitse banken op de Lombardkredieten, de noodfaciliteit van de Bundesbank. Het 'technische' argument voor verhoging van de Lombardrente heeft daarmee enigszins aan kracht ingeboet. Daarnaast bleek afgelopen week dat het kapitaalmarktberoep van de Duitse overheid vorig jaar circa 17 miljard D-mark lager is uitgevallen dan eerst was verwacht. Het omvangrijke beroep van de overheid, een uitvloeisel van de Duitse eenwording, is voor de Bundesbank een belangrijk argument voor het voeren van een krap monetair beleid.

Maar het lagere kapitaalmarktberoep in 1990 betekent geenszins dat ook dit jaar met een dergelijke meevaller rekening kan worden gehouden. Bovendien staan in Duitsland omvangrijke loonsverhogingen op stapel. Deze binnenlandse factoren zullen voor de Bundesbank naar verwachting aanleiding genoeg zijn op welk moment dan ook haar beleid verder te verkrappen.

Internationale druk vanuit andere grote industrielanden of vanuit de EG zal de Bundesbank niet van dit voornemen kunnen afbrengen.

Het Nederlandse driemaands interbancaire tarief ligt momenteel op 9, 2 procent, ofwel bijna 0, 2 procentpunt lager dan een week geleden. De rentedaling vond plaats in lijn met de ontwikkeling in Duitsland en onder invloed van de ruime geldmarkt waarvan vorige week tijdelijk sprake was.

Zaten de banken relatief ruim bij kas, de minister van financien keek de hele week aan tegen de bodem van de schatkist en moest zodoende zijn hand ophouden bij de Nederlandsche Bank. Om zijn betalingen te kunnen verrichten, moest het Rijk een beroep doen (voor 1, 53 miljard gulden) op het financieringsarrangement met de Bank.

De verwachting is echter dat de schatkist vanaf eind deze week weer vol zal lopen. De belastingafdrachten aan het Rijk zullen zo omvangrijk zijn dat de Bank heeft besloten om in de eerste weken van februari de verplichte kasreserve voor de banken te laten vervallen.

Bron: NMB Postbank Groep