Sirenesysteem.

Het nieuwe sirenesysteem voor waarschuwing bij rampen is in de loop van 1996 voltooid.

Tot dan wordt het huidige systeem gehandhaafd. In 1992 vinden proeven plaats in Zeeland en een tweede regio om het nieuwe systeem te testen.