Ritzen: zeven ton voor vrouwenstudies

ROTTERDAM, 30 jan. - Voor vrouwenstudies wordt vijf jaar lang 700.000 gulden per jaar uitgetrokken.

Minister Ritzen (onderwijs) en staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) gaan hiermee voorbij aan het verzoek van de Stimuleringsgroep Emancipatie-Onderzoek (STEO), die in een vorig jaar verschenen rapport vroeg om een jaarlijkse rijksbijdrage van zes miljoen gulden. Volgens de STEO zou een college van deskundigen dit geld over de universiteiten moeten verdelen. Ritzen en Ter Veld vinden echter dat de bevordering van vrouwenstudies een taak van de universiteiten zelf is. De jaarlijkse 700.000 gulden gaan naar de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, die oordeelt over onderzoeksvoorstellen.