Protest boeren Zuid-Afrika tegen afschaffing apartheid

PRETORIA, 30 jan. - Ongeveer 5000 conservatieve blanke boeren hebben gisteren het openbare leven in de Zuidafrikaanse hoofdstad Pretoria urenlang stilgelegd uit protest tegen de aangekondigde afschaffing van twee van de oudste en meest fundamentele apartheidswetten.

President De Klerk zal naar verwachting vrijdag bij de opening van het parlementaire jaar de Land Act en de Group Areas Act afschaffen. De eerste wet reserveert sinds 1913 ruim tachtig procent van de grond in Zuid-Afrika voor blanken. De Group Areas Act, die sinds 1936 van kracht is, verdeelt de steden naar ras in verschillende zones.

De opheffing van de wetten betekent dat Zuid-Afrika geografisch een land zonder rassenscheiding zal zijn. De zwarten gaan ervan dat opheffing van de wetten wordt gevolgd door herverdeling van de landbouwgrond, maar aan conservatieve blanke kant is de weerstand tegen de opheffing enorm.

De boeren zouden hun demonstratie aanvankelijk beperken tot een protestmars. Gistermorgen vroeg reden zij evenwel met honderden vrachtwagens en tractoren het centrum van Pretoria in. Zij negeerden hiermee een beslissing van het hooggerechtshof, waarin de blokkade en de demonstratie werden verboden.

President De Klerk, die het optreden van de boeren veroordeelde, weigerde een petitie in ontvangst te nemen. De politie probeerde met traangas en gummiknuppels tevergeefs de blokkade op te heffen. Er werden ongeveer 30 arrestaties verricht. (Reuter, AP)