President Bush wijzigt opzet SDI

WASHINGTON, 30 jan. - De Amerikaanse president Bush heeft een ingrijpende wijziging aangebracht in de ontwikkeling van SDI, het Amerikaanse ruimte-verdedigingsprogramma.

In de State of the Union zei Bush: “Ik heb opdracht gegeven een herziening aan te brengen in het SDI-programma, zodat het vooral gericht wordt op de bescherming tegen beperkte aanvallen met ballistische raketten, ongeacht waar ze vandaan komen.” Hij voegde daaraan toe: “Laten we een SDI-programma ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen iedere bedreiging van de Verenigde Staten, van onze troepen overzee, van onze vrienden en bondgenoten.”

Dat betekent een aanzienlijk beleidswijziging ten opzichte van de oorspronkelijke doelstelling van het SDI-programma, zoals dat in 1983 werd opgezet door president Reagan. De oorspronkelijke opzet was het ontwerpen van een omvangrijk 'schild' in de ruimte waarmee een massale Sovjet-aanval met kernraketten zou kunnen worden afgeweerd. De Sovjet-Unie heeft zich altijd fel tegen deze plannen gekeerd en de medewerking aan tal van ontwapeningsakkoorden lange tijd afhankelijk gemaakt van een Amerikaanse bereidverklaring om van SDI af te zien. Veel critici hebben ook hun twijfel uitgesproken over de levensvatbaarheid van een dergelijk gigantisch project. Tot dusver is twintig miljard dollar uitgegeven aan het programma.

Een hoge Amerikaanse functionaris verklaarde dat Bush wil dat de ontwerpers van SDI zich nu vooral concentreren op de ontwikkeling van op de grond gestationeerde raketten en andere wapensystemen die nucleaire korte-afstandsraketten en niet-nucleaire raketten onschadelijk kunnen maken, aangezien de president vreest dat tegen het einde van de jaren negentig veel landen over dergelijke wapens zullen beschikken. De woordvoerder zei dat Bush vooral veel aandacht en geld wil besteden aan de ontwikkeling van systemen die vergelijkbaar zijn met de Patriots waarmee Iraakse Scud-raketten worden onderschept.

Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie verklaarde gisteren dat onlangs een proef is genomen met een te land gestationeerde raket die met succes een namaakraket boven de Stille Oceaan onderschepte. De proef word omschreven als een belangrijk onderdeel van het SDI-programma, dat bedoeld is om (kern)raketten uit te schakelen nog voordat ze weer in de dampkring terechtkomen. (AP, AFP)