Nederland waarheen?

In een voortreffelijk hoofdartikel in NRC Handelsblad van 23 januari analyseert de redactie de positie van Nederland in de Golfoorlog.

“Schoorvoetend en zonder evenredige inspanning is Nederland dan toch aanbeland in het Amerikaanse kamp”. Dat verdient - aldus de redactie - steun, maar is geen reden tot opgelucht ademhalen. Want Nederland ligt in Europa en “in Europa is Amerika hoe dan ook een wijkende schaduw”.

Maar de voor Nederland relevante Europese omgeving biedt weinig houvast. Engeland heeft onmiddellijk de Amerikaanse koers gevolgd. Frankrijk speelt als gewoonlijk zijn eigen spel. Belgie trekt zich terug en de Duitsers zijn onvindbaar. De redactie trekt uit deze analyse geen conclusie, maar stelt wel de vraag hoe Nederland hier mee om moet springen? Moet het trachten een goede plaats te vinden op de as Bonn-Parijs of moet het blijven flirten met de gedachte van een Angelsaksisch bruggehoofd op het vasteland?

De geschetste problematiek is niet nieuw, maar dient zich thans wel in acute vorm aan. In 1965 wijdde de Internationale Spectator - waarvan ondergetekende destijds hoofdredacteur was - daaraan in een speciaal nummer uitvoerig aandacht: “European and Atlantic Cooperation-The Dutch Attitude.”

Het zou nuttig zijn als het Instituut Clingendael een publikatie over deze problematiek anno 1991 zou doen verschijnen.

    • L. C. M. Jaquet