NAM en de Gasunie willen ondergrondse opslag gas in Norg

ROTTERDAM, 30 JAN. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de Gasunie willen zo snel mogelijk in de gemeente Norg in Drenthe een ondergrondse opslag voor aardgas realiseren.

In totaal zal het project een investering van een miljard gulden vergen; er ontstaat werkgelegenheid voor 25 mensen. Het ministerie van economische zaken steunt het plan.

Gisteren hebben de twee maatschappijen hun plan bij de provincie Drenthe en de gemeente Norg gepresenteerd. NAM en Gasunie hebben beloofd vrijwillig een Milieu effect rapportage op te stellen. De provincie Drente heeft nog geen oordeel gegeven over het project.

“Het gaat om een vrij groot ruimtebeslag, een terrein van twintig hectare met bebouwing, in een redelijk kwetsbaar gebied. Maar er staan natuurlijk voordelen tegenover: de werkgelegenheid en bouwactiviteiten die door lokale ondernemers kunnen worden verricht”, zegt een woordvoerder van de provincie.

Het bestaande en gedeeltelijk lege aardgasveld in Norg leent zich volgens de Gasunie het best voor de opslag omdat het aan het grote leidingnet is gelegen. Mochten de vereiste vergunningen niet worden verleend, dan kan ook naar andere lokaties worden uitgeweken. De regering heeft mogelijkheden om in het kader van de Wet ruimtelijke ordening lagere bestuursorganen een aanwijzing te geven om akkoord te gaan met dit soort projecten.

De belangrijkste reden om aardgas op te slaan is dat het grote gasveld in Groningen, dat nu als buffer fungeert voor plotselinge winterse pieken in het gasverbruik, met opzet wordt gespaard. De grote gasreserve in dat veld wordt zoveel mogelijk voor later bewaard, terwijl zoveel mogelijk kleine gasvelden in de Noordzee en op land in produktie komen. 's Zomers veroorzaken die kleine velden een overproduktie die tijdelijk moet worden opgeslagen, zeggen NAM en Gasunie.