Lagere jaarwinst Belgische Petrofina

Het Belgische olieconcern Petrofina heeft vorig jaar een geconsolideerde nettowinst geboekt van 21, 7 miljard frank (bijna 1, 2 miljard gulden).

Het resultaat is berekend op basis van een nieuwe boekhoudkundige methode. Volgens deze methode zou de winst over 1989 23, 5 miljard frank hebben bedragen, dus ruim acht procent meer. Het resultaat volgens de oude werkwijze bedroeg 21, 8 miljard frank.

De bewezen oliereserve van Petrofina nam vorig jaar met tien procent toe tot 849 miljoen vaten (van 159 liter). De reserves bevinden zich vooral in de Noordzee, de Verenigde Staten en Angola. De produktie uit eigen olievelden bedroeg vorig jaar 45 miljoen vaten en de produktie van de raffinaderijen 240 miljoen vaten. Er werd ruim 65 miljard frank (3, 5 miljard gulden) geinvesteerd. De investeringsplannen voor dit jaar belopen 57 miljard frank.