Het spel en de regels

ledere keer wanneer een overname-dispuut zich verplaatst naar de beurs blijken de regels nieuwe manco's te vertonen.

Dat komt waarschijnlijk omdat de Ser-fusiegedragsregels zijn opgesteld vanuit de corporatistische gedachtenwereld waarin werkgevers, werknemers en kroonleden gezamenlijk uitmaakten wat het beste was voor alle betrokken partijen. Op de beurs handelt men meer vanuit het eigenbelang. Nationale-Nederlanden en NMB/Postbank hebben in november verteld dat vanwege de gelijkwaardigheid Nationale-Nederlanden geen bod zal doen op de aandelen NMB/Postbank. Neen, er werd een nieuwe vennootschap opgericht die een bod op beide doet. Een prijs werd gelndiceerd, waarop de koers van NMB/Postbank-aandelen fors aantrok. Maandag vertelde Nationale-Nederlanden erin te zijn gesla e voorgenomen ruilverhouding ten gunste van zijn aandeelhouders iets te verbeteren waardoor aandelen NMB/Postbank relatief minder waard werden. Vervolgens begint Nationale-Nederlanden op de beurs die in waarde gedaalde aandelen in de fusiepartner op te kopn “als belegging.” Geen bod dus, maar wel kopen. Sommige aandeelhouders Nationale-Nederlanden waren al enigszins boos op hun bestuur. Aandeelhouders NMB/Postbank zullen nu ook zo hun gedachten hebben over het gedrag van de fusiepartner. Een gedrag dat overlgens geheel binnen de regels valt. Nationale-Nederlanden had niet eens bekend hoeven maken de grote koper van de aandelen NMB/Postbank te zijn. Nationale moet dat volgens de regels slechts melden aan de Ser-fusiecommissie die dat vervolgens niet verder vertelt. Met die openheid maakt Nationale-Nederlanden aan iedereen duidelijk dat zelfs als er onvoldoende aandelen Nationale- Nederlanden worden aangemeld om de fusie te doen slagen, geen derde hond (Aegon) er met het Postbank-been vandoor kan gaan. Blijkbaar is dat een reeel gevaar. Want alleen om een signaal te geven zijn de partners bereid in eerste instantie weer vermogen in te leveren. .

WAARDE .

Nu de koersverhouding tussen Nationale-Nederlanden en NMB/Postbank geen indicatie meer is voor de kans van slagen van de fusie, kan de discussie over de waarde van de aandelen Nationale-Nederlanden opnieuw oplaaien. Beleggers zijn niet vergeten dat Nationale-Nederlanden begin vorig jaar samen met de andere verzekeraars zocht naar een nieuwe manier van boekhouden om de in het jaarverslag te tonen winst wat hoger te maken. De bedoeling was de kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van nieuwe verzekeringen niet meer--zoals nu-- helemaal op die winst te laten drukken. Terwijl de zekere inkomsten die daar tegenover staan niet worden getoond. Even voor de fusie-aankondiging is Nationale uit dat overleg met de collega's gestapt en in het fusiebericht is geen stelselwijziging op de cijfers losgelaten. Blijkbaar vindt Nationale- Nederlanden het op dit moment niet zo opportuun de “echte” winst te laten zien. Overigens heeft Nationale ook een onafhankelijke derde een waardering laten maken van de embedded value “, de echte waarde van de onderneming, zo staat in het fusiebericht. Wat die waarde is wordt aandeelhouders niet verteld. Dat hoeft ook niet van de toezichthouders.