Haagse basisscholen krijgen werklozen als concierges

DEN HAAG, 30 jan. - Alle 144 basisscholen in Den Haag krijgen een concierge.

De gemeente is van plan hiervoor moeilijk bemiddelbare, oudere werklozen aan te trekken, die 'algemeen schoolmedewerker' zullen worden genoemd.

De concierges kunnen worden ingezet dankzij de banenpools voor langdurig werklozen, een van de resultaten van de sociale vernieuwing. Instanties die van de banenpools gebruik willen maken, hoeven hun nieuwe werknemers slechts het verschil tussen uitkering en minimumloon te betalen.

Daardoor is de regeling goedkoper dan de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), waarbij mensen in dienst van de sociale werkplaats als concierge kunnen worden gedetacheerd. Van deze laatste mogelijkheid maakt Den Haag, evenals een aantal andere gemeenten, een beperkt gebruik. Den Haag is de eerste gemeente die concierges via banenpools aanstelt.

De concierges zullen zowel in het openbaar als in het bijzonder onderwijs werken. In beide gevallen past de gemeente het verschil tussen uitkering en minimumloon bij. In een gisteren gesloten convenant is bepaald dat in het geval van de concierges niet de 'automatische doorberekening' geldt, de regel dat al het geld dat de gemeente aan het openbaar onderwijs besteedt, automatisch ook aan het bijzonder onderwijs wordt uitgekeerd. Alleen als er daadwerkelijk een concierge op een school voor bijzonder onderwijs komt, zal de gemeente geld beschikbaar stellen.

De concierges krijgen een dienstverband voor onbepaalde tijd. Pas als het ministerie van onderwijs zou besluiten zelf voor concierges te betalen, vervalt hun aanstelling. Reden hiervan is dat de banenpools niet concurrerend mogen zijn. De functies via de banenpools zijn in principe bedoeld als opstap naar een echte baan.