Extra medewerkers bij informatietelefoon voor buitenlanders

AMSTERDAM, 30 jan. - De belangstelling voor het gisteravond opengestelde hulp- en informatienummer van het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) is zo groot dat het centrum extra medewerkers zal aantrekken.

Volgens I. Akel, hoofd van de afdeling voorlichting van het NCB, slaagden honderd mensen erin verbinding te krijgen, “terwijl velen ons niet konden bereiken omdat het nummer in gesprek was”.

Het initiatief tot het openstellen van de lijn is onder meer genomen nadat de redactie van een Marokkaans NOS-radioprogramma tijdens een uitzending over de gevolgen van de Golfoorlog ruim tweehonderd reacties van luisteraars kreeg te verwerken. Akel: “Dat bracht ons tot de overtuiging dat er duidelijk behoefte bestaat aan een landelijk hulp- en informatienummer waar migranten in hun eigen taal te woord worden gestaan.”

In principe is de hulplijn ingesteld ten behoeve van zowel Marokkanen als Turken. In de praktijk bleek echter dat ruim driekwart van degenen die het nummer gisteren belde, van Marokkaanse afkomst is. Volgens Akel heeft dat niets te maken met een eventuele sympathie voor Irak onder Marokkaanse migranten in Nederland. “Vergeet niet dat Marokko, in tegenstelling tot Turkije, troepen naar Saoedie-Arabie heeft gestuurd”, aldus Akel. De grotere respons onder Marokkanen komt volgens hem veeleer “omdat Marokkanen Arabieren zijn en derhalve meer last ondervinden van discriminatie”. Ook bestaat er onder hen angst voor massale uitzettingen van illegalen, zoals die in Frankrijk plaatshebben. Ook Nederlanders grepen naar de telefoon. Akel: “Sommigen gaven uiting aan hun solidariteit, anderen uitten discriminerende taal.”

De migranten die gisteren belden vertelden dat, sinds het uitbreken van de oorlog, de relatie met hun buren zichtbaar is verslechterd. Nederlanders zouden hun Marokkaanse collega's op het werk voortdurend uitdagen stelling te nemen ten aanzien van de Golfoorlog. Ook kwamen er klachten binnen over discrimerend gedrag bij diverse instanties en organisaties. Volgens Akel zal het NCB concrete klachten onderzoeken “en zo nodig stappen ondernemen”. Het NCB hulp- en informatienummer (030-342999) is op werkdagen bereikbaar van 19.00 tot 22.00 uur en zal operationeel zijn “zolang dat nodig is”.