d'Ancona wil extra ruimte kinderopvang herschikken

DEN HAAG, 30 jan. - Gemeenten worden verplicht 35 procent van de extra kinderopvangplaatsen die zij creeren met overheidssubsidie beschikbaar te stellen aan het bedrijfsleven. Ook moeten de gemeenten overleg gaan voeren met de werkgevers.

Eveneens 35 procent moet bestemd worden voor de collectieve sector. De rest komt beschikbaar voor kinderen van ouders die studeren of vrijwilligerswerk doen.

Dit blijkt uit de laatste voorstellen van minister d'Ancona van WVC aan het overlegorgaan van werkgevers en werknemers, de Stichting van de Arbeid.

Van de 5.000 gulden rijkssubsidie die de gemeenten per kindplaats krijgen moeten ze ten minste 2.000 uitkeren als premie voor bedrijven uit de profit en non-profit sector die kindplaatsen huren bij kinderdagverblijven.

Een 'kindplaats' is de opvang van een kind van acht tot achttien uur, vijf dagen per week. Omdat niet ieder kind een volledige plaats benut, kunnen meer kinderen worden opgevangen dan er plaatsen zijn.

De sociale partners hebben laten weten het bod van d'Ancona te mager te vinden. Ze maken hun definitieve standpunt bekend voor 6 februari, wanneer de Tweede Kamer met het kabinet vergadert over de kinderopvang. Het is nog onduidelijk of de VNG met de plannen van de minister zal instemmen. De werkgevers vinden zowel het aandeel van 35 procent als de premie van 2.000 gulden te weinig.

In steeds meer CAO's worden afspraken gemaakt over kinderopvang. De sociale partners willen daarom de afspraken zoveel mogelijk centraal geregeld zien. Nu bepaalt de gemeente nog zelf het aantal kindplaatsen dat voor bedrijven beschikbaar is. Ook de hoogte van de premie voor bedrijven wordt door de gemeente vastgelegd.

Uitbreiding van kinderopvang werd onlangs al geadviseerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De belangrijkste reden waarom vrouwen zich niet op de arbeidsmarkt melden is volgens de raad het gebrek aan kinderopvang.

Nederland telt volgens een telling uit 1989 van de FNV 635 kinderdagverblijven waar ouders hun kind een halve of hele dag kunnen onderbrengen. Kinderopvang is bedoeld voor kinderen vanaf zes weken tot vier jaar.