CIDI: nieuws over Israel via 06-lijn

DEN HAAG, 30 jan. - Het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI) opent in februari een 06-nummer waar belangstellenden het laatste nieuws over Israel en de Joodse gemeenschap kunnen vernemen.

Het CIDI heeft tot de instelling van deze service besloten om beter tegemoet te kunnen komen aan de vele verzoeken om informatie die het centrum dagelijks bereiken. Via het 06-nummer (06-340.320.20) worden nieuwsbulletins van vijf minuten voorgelezen. Eigen correspondenten in Israel zorgen voor de nieuwsvoorziening uit dat land. Op het nationale gironummer van de Collectieve Israel Actie is inmiddels een bedrag van 2 miljoen gulden binnengekomen. Het aantal Nederlanders dat zich heeft aangemeld voor vrijwilligerswerk in Israel is opgelopen tot 650. Een klein deel van de vrijwilligers is reeds vertrokken.