Chevenement

HET VERTREK VAN de Franse minister van defensie, Jean Pierre Chevenement, is in Frankrijk en daarbuiten terecht begroet als een 'verheldering' van de positie van de regering in Parijs.

Frankrijk is politiek en militair volop betrokken bij de door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gesanctioneerde 'politieactie' tegen Irak wegens de 'annexatie' van Koeweit. Twaalfduizend Franse militairen in het Golfgebied - het grootste militaire contingent na die van de Verenigde Staten en Groot-Brittannie - nemen deel aan het militaire offensief tegen Saddam Hussein. Het was weinig geloofwaardig dat de politieke verantwoordelijkheid voor het optreden van deze troepen berustte bij een man die vanaf de dag van de Iraakse invasie in Koeweit tegen militair optreden tegen Irak had geageerd.

Chevenement, een linkse socialist, nationalist, anti-Amerikaans, ooit gecharmeerd van het socialisme van de Iraakse Ba'athpartij, wilde begin december al aftreden. De 'logique de guerre' die president Francoisois Mitterrand volgde, kon volgens de minister van defensalleen maar slecht aflopen. Een oorlog tegen Irak zal honderdduizend doden tot gevolg hebben, zo voorspelde hij al maanden geleden. Frankrijk zal volgens hem zijn 'politiek kapitaal' van twintig jaar Arabische politiek verspelen, het Midden-Oosten zal worden onderworpen aan een 'Pax Americana', en ten slotte zal Frankrijk met 3, 5 miljoen immigranten van Arabische afkomst rechtstreeks de negatieve gevolgen van deze ontwikkelingen ondervinden.

IN DECEMBER was het vertrek van Chevenement, een man met wie Mitterrand twintig jaar lang binnen de socialistische partij was opgetrokken, politiek niet opportuun. De president wilde het publiek erop voorbereiden dat Franse troepen in het kader van een VN-actie daadwerkelijk tegen Iraakse troepen - in Koeweit en desnoods in Irak zelf - zouden worden ingezet. Aan een publieke discussie had de Franse president destijds geen behoefte. Chevenement bleef aan, maar met tegenzin.

Met het ontslag van deze minister en de benoeming van Pierre Joxe als opvolger heeft de president nu de eenheid in zijn regering en daarmee de geloofwaardigheid van zijn beleid versterkt. Het vertrek van Chevenement is vergemakkelijkt door twee omstandigheden. Een ruime meerderheid - ongeveer zeventig procent van de Fransen - steunt het beleid van de president. Bovendien heeft Saddam Hussein niets nagelaten om de verwerpelijke aard van zijn regime te illustreren. Chevenement restte slechts het politieke isolement.