'BVD doet er dom aan Irakezen te benaderen'

AMSTERDAM, 30 jan. - Mohammed Al-Hamawandi is absoluut niet te spreken over de pogingen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) om Irakezen in Nederland te benaderen als mogelijke bronnen van informatie.

“Daarmee”, zegt hij, “zaai je juist verdeeldheid onder die mensen, gaan ze elkaar wantrouwen en misschien bedreigen uit angst te worden aangegeven door 'spionnen'. Als het waar is, is het echt heel dom van de BVD”. Al-Hamawandi kwam zo'n twintig jaar geleden naar Nederland. Hij is Koerd en woonde in de Noord-Iraakse oliestad Kirkuk. Hij trouwde met een Nederlandse vrouw, ze kregen drie kinderen en hij werd zelf ook Nederlands staatsburger. Hij werkt als tolk-vertaler Arabisch en Koerdisch en hij heeft een eigen reisbureau in Amsterdam.

“Ik houd er rekening mee dat de BVD mij ook schaduwt. Dat is een extra belasting in een tijd dat ik toch al nauwelijks slaap en aan niets anders kan denken dan aan mijn familie en vrienden in Irak die te lijden hebben onder de Amerikaanse bombardementen. Het kan nog erger, zoals in Engeland, waar Iraki's zijn geinterneerd. Nederland, dus mijn regering, had nooit aan deze oorlog moeten meedoen. Een oorlog die veel meer burgerslachtoffers eist dan de Amerikanen doen voorkomen. Veel Irakezen zeggen dat de Amerikanen nu dezelfde methode gebruiken als Saddam. Het anti-Amerikanisme zal ook na de oorlog aanzienlijk toenemen. Bovendien kan dit conflict leiden tot een wereldoorlog”, zegt Al-Hamawandi.

Uit veiligheidsoverwegingen houdt hij een oordeel over het bewind van Saddam Hussein liever voor zich, maar hij vindt wel dat de VN-sancties nog zeker een jaar hadden moeten worden doorgezet. In die tijd had moeten worden gezocht naar een diplomatieke oplossing, waarbij ook het Palesteinse probleem had moeten worden betrokken. “Omdat Amerika en zijn bondgenoten die linkage consequent bleven afwijzen, omdat Saddam Hussein daarmee zou worden 'beloond', moeten er nu tienduizenden mensen sterven. Als je uitgaat van twee dode burgers per geallieerd bombardement, dan hebben nu al 50.000 Iraakse burgers het leven verloren. Verschrikkelijk. Eigenlijk kan ik het nog steeds niet geloven. Het is als een droom, een nachtmerrie. Iedere ochtend als ik na de zoveelste slapeloze nacht om zeven uur het nieuws aanzet hoop en verwacht ik dat de oorlog voorbij is en dat ze zijn gaan onderhandelen”.

Al-Hamawandi schat de Iraakse gemeenschap in Nederland op zes a zevenhonderd mensen. Het overgrote deel bestaat uit Koerdische politieke vluchtelingen. Er wonen in Nederland ook Arabische Irakezen. Van hen is een klein deel naar Nederland gekomen om politieke redenen. De overigen hebben zich hier soms al jaren geleden gevestigd. Volgens hem bestaat er nauwelijks contact tussen Koerdische en Arabische Irakezen in Nederland. Voor zo ver hij weet bestaan er geen echte organisaties van Irakezen in Nederland. Van het Iraakse Democratisch Centrum heeft hij nog nooit gehoord. Het is Al-Hamawandi bekend dat er onder de Irakezen in Nederland een aantal mensen zijn met uitgesproken sympathieen voor het regime van Saddam Hussein.