Bush bedankt Nederland voor steun in oorlog

WASHINGTON, 30 jan. - De Amerikaanse president Bush heeft minister Van den Broek (buitenlandse zaken) gisteren in het Witte Huis bedankt voor de Nederlandse steun aan de oorlog in de Golf.

Van den Broek brengt een driedaags bezoek aan Washington.

Het is niet gebruikelijk dat een minister van buitenlandse zaken bij een bezoek aan Washington door de president wordt ontvangen. Meestal beperkt het bezoek zich tot de collega van buitenlandse zaken. President Bush, die geen gelegenheid voorbij laat gaan om de coalitie tegen Irak bij elkaar te houden, sprak ongeveer 25 minuten met Van den Broek.

Bush heeft met Van den Broek onder andere gesproken over de situatie in de Golf na de oorlog. De Amerikaanse regering wil na de oorlog niet permanent troepen installeren, eventueel wel tijdelijk. “Wij pleiten ervoor om dat via de Veiligheidsraad te laten lopen, zowel qua tijd als qua inhoud”, zei Van den Broek.

Van den Broek voelt niets voor een internationale vredesconferentie voor het Midden-Oosten als bij voorbaat al vaststaat dat er niets uit komt. Dat zou alleen maar leiden tot extra “frustraties en gewelddadige escalaties”. Nederland zou hier een rol kunnen spelen wegens haar “speciale vertrouwensband met Israel”, aldus Van den Broek. Hij had ook een gesprek met zijn Egyptische collega Esmat Abdel-Meguid, die momenteel in Washington is, en met Brent Scowcroft, veiligheidsadviseur van Bush.

Van den Broek lunchte met de voorzitter van de Commissie voor buitenlandse zaken van het Huis van Afgevaardigden, Dante Fascell, en enkele andere leden van het Huis. Zij plaatsten “kritische kanttekeningen”, aldus Van den Broek. “Daar heb ik wel begrip voor, maar ik denk dat er ook een informatie-achterstand bestaat voor wat er werkelijk door ons is gedaan.” De Congresleden klaagden dat de Amerikanen het meeste risico lopen. Europa was snel met het nemen van politiek-diplomatieke verantwoordelijkheid, maar die werd niet militair vertaald. Daarop vroeg Van den Broek hen te kijken “wat we doen en wat we in staat zijn te doen”.

De minister sprak ook met Sovjet-minister van buitenlandse zaken Bessmertnych, die in Washington is. Deze liet Van den Broek weten buitengewoon bezorgd te zijn over de situatie in eigen land. Het Westen moet niet te snel conclusies trekken uit de gebeurtenissen in de Baltische staten. Als de relatie met de Sovjet-Unie onder druk komt te staan, dan zou dat in de Golf-crisis disproportionele schade opleveren, aldus Bessmertnych.

Van den Broek heeft Bessmertnych gezegd dat de manier waarop de Sovjet-regering optreedt in de Baltische staten de relaties beinvloedt en onvermijdelijk repercussies heeft, zoals uitstel van technische hulp aan de Sovjet-Unie door de EG-landen.

    • Golfoorlog Dag 14