Wereldbank boekt beter resultaat

De nettowinst van de Wereldbank is in de eerste helft van het op 1 juli begonnen boekjaar gestegen van 556 miljoen dollar tot 797 miljoen dollar.

Het bedrag dat werd gereserveerd voor verliezen op leningen bedroeg onveranderd 201 miljoen dollar. De bank gaf goedkeuring aan nieuwe leningen ten bedrage van 4, 6 miljard dollar, terwijl 5, 6 miljard dollar aan leningen werd uitbetaald. Beide bedragen verschillen weinig van die in de eerste helft van het voorgaande boekjaar.