Verzekeraars keren niet uit bij aanslagen in relatie tot de Golf

ROTTERDAM, 29 JAN. Schade door aanslagen die als achtergrond het gewapend conflict in de Golf hebben, moeten niet worden vergoed.

Dergelijke aanslagen vallen in beginsel onder de molestclasule die bij een gewapend conflict dekking uitsluit.

Dit adviseert het Verbond van Verzekeraars in Nederland (VVN), waarbij alle nationale verzekeringsmaatschappijen zijn aangesloten, aan zijn leden. Als verzekeraars in dit soort schadegevallen een beroep doen op de molestclausule, moeten zij wel kunnen aantonen dat de aanslag verband houdt met de oorlog in de Golfregio.

In geval van persoonlijk letsel bij dergelijke aanslagen adviseert het VVN de particuliere ziektekostenverzekeraars wel uit te keren. Bij “massaliteit” zou dit advies, aldus het VVN, evenwel kunnen worden herzien.

Verschillende verzekeraars hadden gevraagd hoe ze de herhaalde oproepen van de Iraakse leider Saddam Hussein om de oorlog in de Golf overal ter wereld uit te vechten moeten interpreteren. Dat schade aan objecten in de Golfregio als gevolg van 'oorlogsmolest' niet verzekerd is, spreekt voor zich, aldus het VVN.

De OOM, een onderlinge verzekeringsmaatschappij die als enige in Nederland oorlogsrisico's verzekert, bevestigt dat er de laatste tijd “iets leven” komt in haar portefeuille. Het bedrijf, ondergebracht bij Aegon, heeft het verzekerd kapitaal sinds de Golfoorlog bijna zien verdubbelen tot 2 miljard gulden. “Dat is helemaal niet zo veel”, vindt directeur mr. F. Robertson. “Bedrijven in Nederland zijn kennelijk niet zo bang dat de oorlog zich tot ons land zal uitstrekken.”

Wel heeft Robertson momenteel beduidend meer offertes uitstaan dan gebruikelijk. Met name bedrijven in de Rotterdamse haven en ondernemingen die nauwe banden hebben met de Verenigde Staten, Israel en andere landen in het Midden-Oosten tonen interesse.

Reden voor assurantiemaatschappijen in de voorwaarden van schadeverzekeringen een molestclausule op te nemen is het voorschrift niet berekenbare risico's uit te sluiten. “In verband met de continuiteit van de verzekeringsbedrijven mogen ze geen groot-molestrisico's meeverzekeren”, aldus het VVN.

Het VVN spreekt met betrekking tot uitsluiting van uitkeringen in verband met 'Golfschade' in Nederland van een formeel advies. Verzekeraars zijn vrij ervan af te wijken. Aangezien claims voor schade door aanslagen die verband houden met de Golfoorlog nog niet bij Nederlandse verzekeraars zijn ingediend, valt niet aan te geven hoe verzekeringsmaatschappijen in de praktijk zullen handelen. Volgens het VVN zullen ze niet snel van het nu gegeven advies afwijken. Een woordvoerder van het verbond zijn geen gevallen bekend waarin VVN-adviezen niet zijn opgevolgd.

Nationale-Nederlanden, de grootste assuradeur in Nederland, bevestigt dit. Ook de fuserende verzekeraars Avero en Centraal Beheer zeggen het VVN-advies “in principe” te zullen volgen.

Levensverzekeringen, die geen molestclausule kennen, keren wel gewoon uit als degene op wiens leven de verzekering is afgesloten overlijdt als gevolg van het Golfconflict. Ook voor Nederlandse militairen in de Golf gelden geen beperkende voorwaarden.