Verdubbeling van nettowinst Boeing

De nettowinst van het Amerikaanse vliegtuigbouwconcern Boeing is in 1990 verdubbeld tot 1, 38 miljard dollar (2, 3 miljard gulden), tegen 675 miljoen dollar in 1989.

In het vierde kwartaal van het afgelopen jaar verviervoudigde de nettowinst van 77 miljoen dollar tot 318 miljoen dollar (534 miljoen gulden). Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat het resultaat in de overeenkomstige periode van 1989 sterk werd gedrukt door een eenmalig verlies als gevolg van een langdurige staking.

Boeing schrijft de gunstige ontwikkeling toe aan een verbetering van de verkoop en de winstmarges bij vliegtuigen voor de burgerluchtvaart. In het vierde kwartaal werd definitief besloten tot de bouw van het nieuwe type 777 nadat voldoende orders waren ontvangen. Ook de divisie militaire vliegtuigen droeg bij tot de omzetgroei.