Stad Moskou in verzet tegen optreden leger

MOSKOU, 29 jan. - De gemeente Moskou heeft zich tegen de aangekondigde gezamelijke patrouilles van het leger en de strijdkrachten van binnenlandse zaken gekeerd.

Volgens loco-burgemeester Sergej Stankevitsj heeft het stadsbestuur van Moskou de “openbare orde” op straat onder controle en is er dus geen reden om “elementen van een noodtoestand” te introduceren.

Stankevitsj heeft het parlement van de Russische republiek, de grootste deelstaat van de Sovjet-Unie, opgeroepen om de legitimiteit van de order van de ministers Boris Pugo en Dimitri Jazov van binnenlandse zaken en defensie te onderzoeken. In democratische kring wordt met name het besluit van Pugo en Jazov om gezamelijk te gaan patrouilleren als “anti-constitutioneel” bestempeld. Jazov heeft volgens deze redenering als minister van defensie absoluut niet de bevoegdheid om te treden in civiele aangelegenheden.

De Opperste Sovjet van Litouwen heeft gisteren de recente maatregelen van het Kremlin al definitief verworpen. Zowel het bevel van Pugo en Jazov als het presidentiele decreet dat de KGB vrije hand heeft gegegeven bij de strijd tegen de “economische misdaad” is volgens het Litouwse parlement een “gevaar voor de maatschappij”. “Het parlement veroordeelt fel elke beslissing die de rechten van de mens schendt en leidt tot een militaire dictatuur”, aldus een resolutie die de Opperste Sovjet in Vilnius aannam.

Het ministerie van binnenlandse zaken (MVD) heeft gisteren geprobeerd de gemoederen over de gezamelijke patrouilles van het leger en dit ministerie wat te dempen. In het televisiejournaal verscheen generaal Kalatsjov, hoofd van de centrale directie van binnenlandse zaken. Hij ontkende dat het de bedoeling is het leger en de speciale troepen van de MVD in te zetten tegen politieke demonstraties en manifestaties. De patrouilles zijn volgens Kalatsjov slechts bedoeld om de “orde op de openbare weg, overdag en 's nachts, te handhaven en om bij demonstraties de betogers af te schermen”.

Loco-burgemeester Stankevitsj van Moskou keerde zich gisteren op zijn persconferentie ook tegen de wijze waarop de centrale regering vorige week de sanering van de roebel heeft doorgevoerd. Volgens Stankevitsj is daarbij geen rekening gehouden met de omstandigheden in Moskou, zoals het grote aantal bejaarden en reizigers die geen kans hebben gekregen hun biljetten van vijftig en honderd roebel om te wisselen.

Niet bekend

    • Hubert Smeets