Scud-raket komt neer in de buurt van Palestijns dorp

TEL AVIV, 29 jan. - Voor de eerste maal is een Iraakse Scud-raket die op Tel Aviv was gericht terechtgekomen in de buurt van Palestijnse dorpen in bezet gebied.

De klap van de inslag op een open terrein leidde in een nabijgelegen Israelische stad tot glasschade. Niemand in de omtrek van de plaats waar de Scud-raket neerkwam werd gewond.

De Patriot-raketten kwamen gisteravond niet in actie tegen de Iraakse raket. Volgens radio Israel wordt een onderzoek ingesteld naar het uitblijven van een antwoord met een Patriot. De mogelijkheid bestaat dat de Scud buiten het bereik van de Amerikaanse raketten bleef.

Volgens radio Israel brak in verscheidene Palestijnse dorpen paniek uit. Palestijnse blijdschap over voltreffers op Israel maakte volgens de radio plaats voor angst.

Intussen is de Israelische veiligheidszone in Zuid-Libanon vanmorgen vroeg onder een zware Palestijnse aanval met Katjoesja-raketten gekomen. De raketten vielen in de oostelijke sector tot vlak bij de Israelisch-Libanese grens.

Het was de zwaarste Katjoesja-raketaanval sedert vijf jaar. Volgens militaire kringen heeft Al-Fatah deze aanval uitgevoerd uit solidariteit met president Saddam Hussein. Israel houdt serieus rekening met de mogelijkheid dat de Palestijnen zullen proberen het raketvuur naar Israelische steden en dorpen in Noord-Israel te verleggen. Israelische militaire kringen houden deze mogelijke ontwikkeling nauwlettend in het oog.

Intussen gaat Israel er nog steeds van uit dat Irak zich bezint op gifgasaanvallen op Israel. Via de televisie krijgt de zenuwachtige bevolking uitvoerig geruststellende informatie over het effect van deze wapens.

Israelische specialisten zijn ervan overtuigd dat de burgerverdediging van een dermate hoog peil is dat het aantal slachtoffers van dergelijke aanvallen tot een minimum beperkt zal blijven. De afgesloten veiligheidskamers en de gasmaskers geven volgens deze specialisten afdoende bescherming.

Met het oog op een dergelijke ontwikkeling gaan in de Israelische politiek stemmen op om tot een preventieve actie tegen Irak over te gaan. Premier Yitzhak Shamir heeft gisteren echter opnieuw gezegd dat Israel geen vrijheid van handelen heeft en rekening moet houden met de Amerikaanse belangen.

Desalniettemin is Ze'ev Schiff, de militaire commentator van het blad Ha'arets, vandaag van oordeel dat het moment dat Israel “alleen zal handelen” nadert.

De minister van defensie, Moshe Arens, is van mening dat Irak Israels “rode lijn” al heeft overschreden. Commando-acties in West-Irak vanwaar Israel voortdurend door raketten wordt belaagd behoren tot de mogelijkheden. Patriot-raketten hebben gisteravond bij de Saoedische hoofdstad Riad een Iraakse Scud-raket buiten werking gesteld. Delen van de raketten kwamen neer bij een groente-boerderij vlak buiten Riad. Het was de zestiende Scud-raket die op Riad werd afgevuurd. (Reuter)

    • Saolmon Bouman