Samenwerking landelijke ouderenbonden loopt gevaar

DEN HAAG, 29 jan. - De samenwerking van de drie grote landelijke ouderenbonden binnen het COSBO staat op de tocht nu de twee confessionele ouderenbonden, de Unie KBO (katholiek) en de PCOB (protestant), met de vakcentrale CNV het Seniorenberaad hebben gevormd.

De nieuwe organisatie betekent volgens de oprichters, die gisteren in Den Haag een overeenkomst hebben ondertekend, een bundeling van deskundigheid op het gebied van ouderen. Binnen de algemene ouderenbond, de ANBO, vraagt men zich af of het nog wel zin heeft de samenwerking met de twee confessionele partners binnen het COSBO voort te zetten.

Het Seniorenberaad moet volgens voorzitter S. van Bijsterveld van de Unie KBO niet worden gezien als een concurrent van het COSBO. “Het moet juist worden gezien als een voorportaal van christelijk overleg, zodat we binnen het COSBO een meer eensluidend verhaal kunnen laten horen.” Hij sluit niet uit dat in de toekomst het Seniorenberaad met een ander standpunt naar buiten treedt als de COSBO, bijvoorbeeld over euthanasie.

“Ik vind het op zich heel erg dat de katholieken en protestanten op deze wijze weer bij elkaar gaan zitten”, reageert ANBO-bestuurslid A. A. van Oosterhout. “Wij hebben er als ANBO lang voor geijverd de COSBO uit te breiden met alle vakbonden en de pensioenbonden. Dat stuitte vooral op tegenwerking van de Unie KBO en PCOB. En nu komen de Unie KBO en de PCOB hiermee ineens op de proppen. De COSBO is in gevaarlijk water beland. Een scheiding der geesten is niet onmogelijk.”