Saddam doorgronden met zijn eigen woorden

AMMAN, 29 jan. - Saddam Hussein heeft zijn troepen aan het front in Koeweit al lang voorzien van chemische wapens en is van plan de geallieerde troepen te beschieten met gasgranaten zodra de grondoorlog begint. Irak zal kamikaze-piloten er op uitsturen.

Bewapend met brandbommen zullen sommigen van hen proberen de grootste olievelden van Saoedi-Arabie aan te vallen, terwijl anderen zelfmoordaanvallen zullen uitvoeren op Israel in SU-24 bommenwerpers uitgerust met chemische explosieven. Tot die tijd zal Iraks enorme militaire macht, die grotendeels intact is gebleven, afwachten tot de werkelijke oorlog begint.

De bron van het bovenstaande: de Iraakse president zelf. Na bijna twee weken oorlog in de Golf zeggen Midden-Oosten-deskundigen, diplomaten en politici die Saddam kennen dat de Iraakse leider de beste informatiebron is voor zijn eigen oorlogsplan.

Sinds het begin van de oorlog, zegt kroonprins Hassan van Jordanie - het buurland is bevriend met Irak - , heeft Saddam “steeds gedaan wat hij zei dat hij zou doen - Israel aanvallen, olievelden opblazen”. “Alles wat hij zei te zullen doen heeft hij gedaan.” En wat hij volgens prins Hassan absoluut niet zal doen is zich overgeven.

“Het zou voor hem als de leider van het Iraakse volk een afgang zijn om te zeggen: 'Kijk, ik heb mijn land de afgelopen vijf maanden geleid, de onderhandelingen zijn vastgelopen, ik ben aangevallen door de meest massale militaire macht in de geschiedenis en nu steek ik een witte vlag omhoog”, aldus de prins. “Zo werkt het niet.”

Saddam zei in een toespraak tot troepen aan het zuidelijke front vorige week dat de Iraakse materiele verliezen nu al zo groot zijn dat hij tot het eind door moet vechten. Een hoge Westerse diplomaat, die de afgelopen maanden grotendeels in Bagdad doorbracht: “Niemand kan werkelijk in Saddams hoofd doordringen. Hij is de meest raadselachtige en meest stugge, gesloten man in de wereld. Zelfs zijn eigen commandanten weten niet precies wat daar binnen aan de hand is.”

“Als je wilt weten wat Saddam gaat doen, luister dan naar Saddam. Hij heeft alles wat hij heeft gedaan van tevoren aangekondigd sinds de invasie van Koeweit en tot nu toe heeft hij zijn beloftes nooit gebroken. Bestudeer zijn toespraken van de afgelopen vijf maanden en vooral de laatste vijf dagen voor het begin van de oorlog. Er is werkelijk geen enkele verrassing geweest”, aldus de diplomaat.

Inderdaad, tijdens een rede die hij hield voor een groep van islamitische fundamentalisten in Bagdad op 11 januari, zes dagen voor de oorlog, zei Saddam dat zijn leger zich defensief zou opstellen tot ruim na de eerste aanvallen van de geallieerden.

“Als u de operaties bekijkt zult u maar weinig militairen zien”, zei Saddam op die dag, “U zult geen duizend tanks zien of een miljoen soldaten, een enkeling slechts, de anderen hebben zich veilig ingegraven. Na de bombardementen, wanneer de vijandelijke tanks en grondtroepen oprukken, zullen onze jongens tevoorschijn komen en vechten.”

Tijdens die toespraak verwees Saddam al overduidelijk naar zijn barbaarse opvattingen ten aanzien van krijgsgevangenen, die de wereld vorige week desondanks verrasten, toen Irak gevangengenomen geallieerde piloten, sommigen kennelijk in elkaar geslagen, op de televisie toonde. Iedereen die per parachute op Iraaks grondgebied terechtkomt zal toestemming krijgen om te landen “om hun iets te tonen dat ze nooit eerder hebben meegemaakt”, zei Saddam toen.

De Iraakse heerser legde eveneens gedetailleerd uit hoe hij zijn leger en luchtmacht zou kunnen blijven commanderen zelfs als geallieerde luchtaanvallen zijn belangrijkste communicatielijnen zouden hebben vernietigd. Zijn militairen, zei hij, waren sinds een jaar getraind in het bedwingen van “de pogingen van de vijand de communicatie tussen commandant en strijders te verstoren”. Volgens Saddam konden het grondpersoneel belast met het lanceren van de Scud-raketten en piloten opdrachten uitvoeren zonder hun superieuren te hoeven raadplegen.

Die rede was de laatste maal dat Saddam inzicht gaf in zijn strijdplannen. Een half dozijn maal, voor de lancering van de eerste Scud op Tel Aviv, waarschuwden Saddam en de door hem gecontroleerde media dat hij Israel zou bedelven onder raketten, binnen enige uren na de eerste aanval van de geallieerden.

Op 8 augustus van het vorige jaar luidde de kop van de Bagdad Observer: “Saddam Hussein dreigt met raketaanval tegen Israel als de Verenigde Staten overgaan tot militaire actie in de Golf”. Saddam liet in oktober weten dat hij Koeweitse olie-installaties zou opblazen als de oorlog zou uitbreken. Iraakse technici hadden, zo liet hij de Westerse pers op 25 oktober weten, springstoffen bevestigd aan een derde van de duizend oliebronnen in Koeweit.

Het officiele Iraakse persagentschap INA citeerde Saddam op 8 november, met aanvullende bedreigingen, die hij tot nu toe slechts ten dele heeft ingelost. Hij zou de multinationale troepenmacht in Saoedi-Arabie bestoken met raketten indien de Amerikaanse troepen vanaf Saoedisch grondgebied zouden aanvallen en hij zou het Arabische schiereiland in as leggen en de olievelden in de Golf veranderen in een “zee van vuur”.

Irakezen bevestigden in oktober in persoonlijke gesprekken met Westerlingen dat het wapenarsenaal van Saddam ook zogenoemde Fuel-Air-Explosives (FAE) omvat, explosieven die vuurballen genereren, waarvan sommigen zeggen dat het vergelijkbaar is met een kleine nucleaire ontploffing. De meeste analysten menen dat Iraks dreiging met een “zee van vuur” betekent dat Saddam de Saoedische olievelden met dergelijke FAE-wapens wil bestoken, mogelijk afgeworpen door luchtmacht-zelfmoordcommando's.

De dreiging met zelfmoordaanvallen, die een paar dagen later door INA werd herhaald, illustreert de problemen die veel Westerlingen hebben om Saddam te doorgronden aan de hand van zijn eigen woorden, zo menen diplomaten en analysten.

“Men moet werkelijk de retoriek en opschepperij doorzien, al zijn tirades over ongelovigen en heilige oorlogen en dreigingen dat Amerikanen aan de honden zullen worden gevoerd”, aldus een Westerse analyst die tot voor kort in Bagdad was gestationeerd. “Het schrikt veel mensen af en daardoor kunnen ze niet de informatie onderscheiden waarin Saddam dingen zegt die hij wel meent. Maar hij geeft die informatie wel. Zelfs nu doet Saddam niets dat hij niet dagen, weken of maanden geleden al heeft aangekondigd.”

NRC Handelsblad- Los Angeles Times

    • Mark Fineman