Plan bonden voor meer politie in Amsterdam

AMSTERDAM, 29 jan. - De vier Amsterdamse politiebonden zijn vanmorgen met een plan gekomen om de politie in de hoofdstad op zo kort mogelijke termijn met 2.400 mensen uit te breiden. De kosten worden geschat op 100 miljoen gulden.

Als de uitstroom uit het korps van ruim 3.000 man in de zelfde mate voortgaat - de verwachting voor 1991 is: 300 uit- tegen 10 instroom - is , zo constateren de bonden, het korps binnen enkele jaren failliet.

In een volgens de bonden uniek gezamelijk optreden schetsen de Algemene Christelijke Politiebond, de Amsterdamse Politie Vereniging, de Nederlandse Politie Bond en de Vereniging van Hogere Politie Ambtenaren een uiterst somber beeld van de veiligheid in Amsterdam als er niet snel wat gebeurt om de sterkte van het korps op een verantwoord peil te brengen.

De grote uitstroom heeft ondermeer te maken met de toenemende vraag van ervaren politiemensen in kleinere steden, die worden gelokt, aldus een woordvoerder van de bonden, met een paar extra periodieken en de bekende doorzonwoning. Daar staat tegenover dat in 1988 uit bezuinigingsoverwegingen de werving in Amsterdam moest worden stopgezet.

Een van de maatregelen die de bonden nu bepleiten is het voorstel de carieremogelijkheden voor agenten te vergroten door een meer gedifferentieerde functieschaal. Verder dienen alle agenten een uitkering te krijgen van 500 gulden ineens over 1990 en een 13de maand over 1991. Ook moeten er nieuwe doelgroepen worden benaderd waaronder douane, leger en herintreders. De bonden hebben hun gezamelijk plan van 2.400 man erbij - 100 per wijk - begroot op 100 miljoen gulden.

De Amsterdamse politiebonden worden in hun actie gesteund door hoofdcommissaris E. Nordholt. Hij vindt een hogere beloning voor een Amsterdamse politieman 'alleszins rechtvaardig'. “Waar het om gaat”, aldus de korpschef, “is de vraag: hoeveel geld heeft de overheid over voor een zo groot mogelijke veiligheid in deze stad”. Nordholt stelde twee jaar geleden voor het Amsterdamse korps met 2.000 man met voornamelijk politie-assistenten uit te breiden maar kwam toen in aanvaring met de bonden.