Orions op verzoek van de Navo naar Middellandse Zee

DEN HAAG, 29 jan. - Nederland stuurt twee Orions naar Sicilie voor verkenningstaken aan de zuidflank van de NAVO.

De opperbevelhebber van de NAVO heeft om die ondersteuning gevraagd nu Amerikaanse patrouillevliegtuigen een opdracht hebben gekregen in de Golf-regio en er gaten zijn gevallen in de NAVO-taken in het Middellandse-Zeegebied.

Op een spreekbeurt in Den Helder, georganiseerd door de Partij van de Arbeid, zei minister Ter Beek (defensie) gisteravond dat het kabinet bereid is nieuwe verzoeken voor versterkingen van de multinationale krijgsmacht in de Golf in overweging te nemen. “Nu een dikke streep trekken onder onze bijdragen zou onverstandig zijn”, aldus Ter Beek. Als Saddam Hussein zich terugtrekt uit Koeweit behoort er volgens de minister van defensie ruimte te zijn “voor nieuwe levensbatbare vredesinitiatieven”.

Niet bekend

In Den Helder verklaarde Ter Beek dat de Golfoorlog geen aanleiding geeft om af te zien van hervorming van de krijgsmacht. Daarom kan er worden bezuinigd op Defensie, maar een miljard gulden extra, zoals minister Kok (financien) heeft voorgesteld, gaat Ter Beek te ver. “Ik moet zorgen voor verantwoorde defensie-uitgaven”, aldus de minister.