Orions naar Sicilie voor zuidflank Navo

DEN HAAG, 29 jan. - Nederland stuurt twee Orions naar Sicilie voor verkenningstaken aan de zuidflank van de NAVO.

De opperbevelhebber van de NAVO heeft om die ondersteuning gevraagd nu Amerikaanse patrouillevliegtuigen een opdracht hebben gekregen in de Golf-regio.