Minister van defensie Chevenement treedt af

PARIJS, 29 jan. - De Franse minister van defensie, Jean-Piere Chevenement, is vanochtend afgetreden.

Hij wordt opgevolgd door Pierre Joxe, tot nu toe minister van binnenlandse zaken in het kabinet van premier Michel Rocard.

In de brief waarin hij zijn ontslag vraagt, schrijft Chevenement dat de 'logique de guerre' (logica die tot oorlog voert) “het risico inhoudt dat we ons elke dag verder verwijderen van de doeleinden in de resoluties van de Verenigde Naties” (met betrekking tot de Golfcrisis).

Chevenement die tot de linkervleugel van de socialistische partij behoort, heeft zich sinds de Iraakse invasie in Koeweit in augustus tegenstander van een militair optreden tegen Saddam Hussein betoond. In zijn ontslagbrief aan president Mitterrand refereert hij aan een discussie in de regering, begin december, zonder daarover verder informatie te verschaffen.

In augustus zei Chevenement dat een oorlog in de Golf honderdduizend levens zou kosten en het einde van de Franse Arabische politiek zou betekenen. Hij bepleitte een politieke oplossing om het “gezicht van Saddam Hussein” te redden. In december liet hij blijken gekant te zijn tegen militair ingrijpen om Koeweit te bevrijden, maar hij gaf tevens aan de besluiten van de regering te zullen uitvoeren.

De linkse beweging Socialisme en Republiek waartoe Chevenement behoort, is tegen de Franse deelnemning aan de oorlog tegen Irak. Zeven afgevaardigden die tot de linker vleugel van de socialistische partij behoren, stemden twee weken geleden in de Nationale Vergadering tegen, toen de regering aankondigde dat Franse strijdkrachten aan de strijd ter bevrijding van Koeweit zouden deelnemen.

Chevenement verklaarde kort daarop tijdens een bezoek aan de Franse troepen in Saoedi-Arabie, dat de Franse militairen alleen in Koeweit zouden worden ingezet, maar dat werd in Parijs weersproken. Zowel president Mitterrand als premier Rocard heeft steeds gezegd dat ook militair optreden tegen doelen in Irak nodig zou kunnen zijn om Koeweit te kunnen bevrijden.

In Parijs wordt aangenomen dat de verklaringen van de Amerikaanse president Bush, dat het regime van Saddam Hussein militair moet worden uitgeschakeld, voor Chevenement de aanleiding waren om op te stappen. De Franse regering heeft niet gereageerd op de uitbreiding van de doelstelling van de oorlog tegen Irak die bleek uit de woorden van de Amerikaanse president.

Minister Joxe wordt op binnenlandse zaken opgevolgd door Philippe Marchand, die tot nu toe staatssecretaris op hetzelfde ministerie was.