Mens en Bedrijf

De raad van commissarissen van het uitgeverijconcern Elsevier heeft drs. P. C. F. M. Vlek (46) en K. M. Nelson (46) voorgedragen tot lid van de raad van bestuur.

Met deze bestuursmutaties wordt nu al ten dele voorzien in de vacatures die eind 1992 zullen ontstaan bij de pensionering van prof. dr. P. J. Vinken (63) en mr. L. van Vollenhoven (60), voorzitter en vice-voorzitter van de raad van bestuur.

Vlek is algemeen directeur van Uitgeversmaatschappij Bonuventura, Amsterdam. Nelson is president van Gordon Publications, een Amerikaanse uitgever van professionale informatie die ruim vijf jaar geleden door Elsevier is overgenomen. Verder is hij executive vice-president van Elsevier U. S. Holdings, Bethesda, MD, en president van Elsevier Business Press Group, Morris Plains, N. J.

Tot het Elsevier-concern behoort ook de Dagbladunie, uitgever van onder andere NRC Handelsblad.