Mandela met Buthelezi in bespreking

DURBAN, 29 jan. - Omstreeks het middaguur was nog niets bekend over het verloop van de gesprekken tussen vice-voorzitter Nelson Mandela van het ANC en Zulu-leider Mangosuthu Buthelezi, maar de twee zwarte leiders begonnen hun eerste ontmoeting in 28 jaar vanmorgen om negen uur Nederlandse tijd met een brede glimlach en een ferme handdruk.

Mandela en Buthelezi komen bij elkaar om te overleggen over het geweld in de zwarte woonoorden. Bij de strijd, die voornamelijk gaat tussen de aanhangers van het ANC en die van de Inkatha-beweging van Buthelezi, hebben de afgelopen vijf jaar meer dan 4.000 mensen het leven verloren. Het ANC heeft Inkatha er herhaaldelijk van beschuldigd bij het geweld tegen ANC-aanhangers hulp te aanvaarden van leger en politie. Inkatha zegt op zijn beurt dat het ANC schuldig is aan het geweld omdat de organisatie het bestaan van een rivaliserende zwarte beweging niet zou tolereren.

In Zuid-Afrika zijn de verwachtingen hoog gespannen dat de ontmoeting tussen beide leiders een einde kan maken aan de strijd. (Reuter)