Lager resultaat Zilveren Kruis

Zilveren Kruis Verzekeringen verwacht over 1990 een positief resultaat van circa 38 miljoen gulden, tegen 43, 5 miljoen vorig jaar.

De verzekeraar zal ondanks het lagere resultaat de premies voor 1991 niet verhogen. De kosten in de gezondheidszorg stijgen dit jaar naar verwachting met drie tot vijf procent. Zilveren Kruis Leven boekte vooral een betere omzet bij koopsompolissen (plus 22 procent).