Jurist hekelt regeling OV-jaarkaart student

ROTTERDAM, 29 jan. - De voorwaarden die studenten moeten onderschrijven als ze hun OV-jaarkaart in ontvangst nemen zijn deels in strijd met de wet.

Dit schrijft de Amsterdamse jurist T. H. M. van Wechem in het blad van de juridische faculteit van de Vrije Universiteit.

Volgens Van Wechem leggen de voorwaarden alle voordelen eenzijdig bij de OV-Studentenkaart BV, de organisatie die met de uitgifte van het vervoersbewijs is belast. Bovendien wordt de student ten onrechte verplicht aan te tonen dat hij te goeder trouw handelt.

De student verkeert wel erg in het nadeel als er iets misgaat met zijn vervoerskaart. Hij verspeelt volgens Van Wechem veel gemakkelijker dan andere reizigers het recht op vrij reizen. Bovendien wordt hij financieel zwaar gedupeerd als hij zijn kaart verliest of als deze wordt gestolen. Zo mag de OV-Studentenkaart BV er twee maanden over doen om de student die zijn kaart kwijt is een duplicaat te verstrekken. In die periode kan de student niet vrij reizen, maar blijft de korting op zijn basisbeurs ten behoeve van die kaart wel gehandhaafd.

Van Wechem noemt het teleurstellend dat het kennelijk niet mogelijk was om voor zo'n prestigieus project een professioneel contract op te stellen dat studenten en OV-Studentenkaart BV binnen de grenzen van de wet houdt. Het is begrijpelijk dat men misbruik zoveel mogelijk wil beperken, maar dit had op een meer doordachte wijze kunnen gebeuren, aldus Van Wechem. Hij acht de kans groot dat de rechter een aantal regelingen zal afkeuren. Zo zal volgens hem de rechter er niet mee akkoord gaan dat de student maar een keer een duplicaat wordt verstrekt of dat hij tegen beslissingen van de OV-Studentenkaart BV alleen bij dezelfde organisatie in beroep kan gaan.