Irak roept op tot aanslagen in Nederland

ROTTERDAM, 29 jan. - Radio Bagdad heeft vanochtend Nederland met name genoemd in een oproep aan Arabieren om doelen aan te vallen van landen van de internationale coalitie tegen Irak.

Behalve Nederland werden de Verenigde Staten, Groot-Brittannie en Frankrijk genoemd.

De oproep kwam van een organisatie die zich het 'Nationale en Pan-Arabische Strijdfront van het Arabisch schiereiland' noemt. Arabieren moeten volgens het Front “krachtig en moedig stellingnemen tegen deze smerige samenzwering”, door al hun “creativiteit te mobiliseren bij het aanvallen van de Amerikaans-Atlantische belangen en de Britse, Franse en Nederlandse belangen”. Ook vorige week al werd Nederland in een dergelijke oproep met name genoemd.

Volgens het ministerie van binnenlandse zaken bestaan er nog geen concrete aanwijzingen dat terroristische acties in Nederland worden voorbereid. “Sinds het uitbreken van de crisis hebben we al extra veiligheidsmaatregelen genomen”, zegt een woordvoerder van het ministerie. “Na het uitbreken van de oorlog zijn die nog verscherpt, en dagelijks bekijken we of ze moeten worden bijgesteld. Daarbij nemen we ook deze oproep van vanochtend, ondanks zijn onduidelijke afzender, serieus.”

Pag. 2: .

BVD op zoek naar Irakezen als bronnen

Als onderdeel van de zogenoemde 'preventieve beveiliging' benaderen de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de Politie Inlichtingendienst (PID) onder meer Irakezen in Nederland als mogelijke bronnen van informatie. Woordvoerder Alzahawi van het Iraaks Democratisch Centrum in Rotterdam beklaagde zich gisteren voor de NRCV-televisie over de onrust die dat in de Iraakse gemeenschap teweeg zou brengen. Wegens de slechte ervaringen van veel van de Irakezen, veelal vluchtelingen, met de geheime politie in eigen land, zouden de activiteiten van de BVD en de PID als onaangenaam worden ervaren.

Binnenlandse Zaken benadrukt de “zeer grote terughoudendheid” waarmee Irakezen worden benaderd. “Wij doen dit al sinds het begin van de Golf-crisis. Maar we gaan heel omzichtig te werk. Het is echt niet zo dat we bij willekeurig welk Iraaks gezin binnendenderen.” Het ministerie ontkent dat het gaat om het werven van informanten. “Dat is iets heel anders. Wij steken ons licht op bij sommigen Irakezen, net zoals we dat bij heel veel andere mensen in Nederland doen.” Cijfers over het aantal Iraakse contacten in Nederland wil binnenlandse zaken niet geven.

De Rotterdamse politie zegt niet meer dan twee “informatieve contacten” met Irakezen te hebben gehad, allebei de afgelopen week.