Irak doorstaat aanvallen wonderlijk goed

WASHINGTON, 29 jan. - De eerste Amerikaanse schattingen van de schade die na tien dagen van geallieerde bombardementen in Irak en Koeweit is aangericht geven aan dat, ondanks vele successen, belangrijke delen van Saddam Husseins oorlogsmachine nog geen schade van betekenis hebben opgelopen, aldus goed ingelichte bronnen.

Het Pentagon geeft officieel nog geen schattingen van de schade. Deskundigen van het ministerie bestempelen deze als 'soft' en de cijfers veranderen elke dag. De specialisten vrezen bovendien dat hun eerste prognoses wel eens de indruk kunnen wekken dat het niet goed gaat met de strijd. Maar de volgende gegevens zijn de afgelopen drie dagen verstrekt aan hoge regeringsfunctionarissen:

- Omstreeks 65 procent van de Iraakse vliegvelden is nog steeds operationeel, hoewel het Pentagon vorige week had gezegd dat 100 procent was “geneutraliseerd” door luchtaanvallen of doordat het Amerikaanse overwicht in de lucht de Iraakse toestellen aan de grond houdt.

- Bijna alle Iraakse radarverkeer voor de luchtverdediging was uitgeschakeld in de eerste week van de oorlog, maar omstreeks 20 procent daarvan werkt weer. De Irakezen gebruiken nu radar-eenheden en hebben oude radars uit het magazijn gehaald.

- Tot vrijdag zijn slechts 8 van de 30 vaste Iraakse lanceerinstallaties voor Scud-raketten onschadelijk gemaakt. Hoge ambtenaren menen dat ook enkele mobiele lanceerinstallaties voor Scuds zijn geraakt, maar de militaire inlichtingendienst heeft daarvoor geen bewijzen kunnen vinden. “Er is geen foto van het staketsel van een mobiele Scud-lanceerder”, aldus een ambtenaar.

- Saddam Hussein is in staat geweest in contact te blijven met zijn troepen via een fijnmazig netwerk van commandoposten, waarvan sommige mobiel zijn en waarvan de antennes ver verwijderd staan van de posten zodat deze moeilijk zijn uit te peilen. “Saddam blijkt te beschikken over een van de meest krachtige, moderne communicatiesystemen in de wereld”, aldus een ambtenaar. Een hoge ambtenaar had gemeld dat de luchtaanvallen op de Iraakse systemen Saddam ertoe hadden gedwongen minder betrouwbare communicatiemiddelen te gebruiken en dat het aanvalsplan op zijn commandonetwerk volgens schema verloopt.

- Het Iraakse vermogen om kernwapens te ontwikkelen en te maken is uitgeschakeld; omstreeks 50 procent van het vermogen om chemische en biologische wapens te produceren is vernietigd.

- De Iraakse aanvoerlijnen zijn tot nu toe amper beschadigd door de bombardementen. Voedsel en munitie kunnen nog steeds worden overgebracht naar de troepen aan het front. Aanvoerlijnen hebben bij de aanvallen nog geen prioriteit gehad. “We hebben nu eenmaal niet zoveel vliegtuigen dat we onze doelen kunnen verdelen over een half dozijn categorieen”, zegt een ambtenaar.

- De Irakezen hebben onverwachte vaardigheid laten zien om de start- en landingsbanen van hun 66 belangrijkste vliegvelden te herstellen na de aanvallen van de afgelopen twaalf dagen. Speciaal opgeleide eenheden zijn in staat de schade te herstellen, ondanks het voortdurende geallieerde bombardement op de vliegvelden. Ambtenaren zeggen dat de Iraakse vliegvelden op elk moment kunnen worden uitgeschakeld en tekenen aan dat de Iraakse luchtmacht nauwelijks heeft gedurfd haar goedbeschermde bunkers te verlaten.

- Omstreeks 50 toestellen van de Iraakse luchtmacht zijn volgens officiele opgave vernietigd; geallieerde bronnen meldden maandag dat 69 Iraakse vliegtuigen zijn uitgeweken naar Iran: 39 gevechtstoestellen en 30 burgervliegtuigen. [Britse bronnen houden het al op meer dan 100 Iraakse toestellen in Iran.] Irak zou nu nog beschikken over 700 vliegtuigen. De meeste zouden worden verborgen in stalen bunkers die door Europese aannemers volgens NAVO-normen zijn gebouwd. De bunkers en de vliegtuigen daarin kunnen alleen worden vernietigd door een rechtstreekse aanval met een lasergestuurde bom van 900 kilogram. Verondersteld wordt dat Irak voldoende van deze bunkers heeft om zijn gehele luchtmacht te verbergen.

- De acht- a negenduizend stukken Iraks luchtafweergeschut zijn tot nu toe nauwelijks aangetast door de luchtaanvallen van de coalitie. Door de Iraakse luchtafweer zijn drie Amerikaanse toestellen neergehaald. De afweer heeft grote psychologische invloed op de geallieerde vliegers, zegt een ambtenaar.

- Elf van de 12 belangrijkste petrochemische installaties van Irak, inclusief drie raffinaderijen, hebben beperkte schade opgelopen. Het is nog niet duidelijk of de installaties nog werken of kunnen worden gerepareerd. De elektriciteitsvoorziening van Bagdad is vernietigd. Zware bewolking, vooral boven Koeweit, maakt het moeilijk de schade op te nemen. Ambtenaren voegen eraan toe dat moeilijk is, wellicht onmogelijk, om het effect te meten van de bombardementen op de 545.000 man Iraakse grondtroepen die zich hebben ingegraven in en bij Koeweit. Volgens de functionarissen is het met name moeilijk in te schatten welke schade is toegebracht aan de Republikeinse Garde, die is gelegerd in een gebied van 10.000 vierkante kilometer in Irak en Koeweit - een van de belangrijkste doelen. Er zijn sporadische berichten over opslagloodsen van munitie die de lucht in vliegen, en andere schade. Twee tot drie dozijn van de tanks van de Garde is verwoest.

In het openbaar hebben Amerikaanse functionarissen geweigerd de gegevens van schadebeoordelingen van de bombardementen te omschrijven. Toen generaal Norman Schwarzkopf, de commandant van de geallieerde troepen in de Golf, zondag werd gevraagd naar de effectiviteit van de luchtbombardementen antwoordde hij: “Ik zou zeggen dat dat varieert.” Generaal Schwarzkopf zei dat het Amerikaanse commando “bewust behoudend” is met de berichtgeving over de schade. “We willen niemand misleiden”, zei hij. “We willen u niet vertellen dat we iets hebben gedaan dat we niet hebben gedaan.” Hij voegde eraan toe: “Wanneer wij u melden dat er iets is gebeurd, dan kunt u er op aan dat het is gebeurd.” .

NRC Handelsblad- Washington Post

    • Bob Woodward