Heruitgave bouwkundig blad Oase

ROTTERDAM, 29 jan. - Het architectuurtijdschrift Oase, zal na een reorganisatie van ruim een jaar, opnieuw verschijnen als kwartaalblad.

Het blad is oorspronkelijk een uitgave van Stylos, de vereniging van studenten bouwkunde aan de TU Delft. Uitgever van Oase-nieuwe stijl is SUN in Nijmegen.

Volgens Pieter van Wesemael en Endry van Velzen, twee van de negen redactieleden, is er tussen de bestaande tijdschriften als Archis, De Architect, Forum en Wiederhall, ruimte voor een blad met “een meer studieus karakter”, iets tussen een tijdschrift en een boek in. “De andere bladen zijn meer op de pragmatische kant van het bouwen gericht”, zegt Van Velzen. “In de vier themanummers van Oase is er meer ruimte om te reflecteren. Door het formaat, de layout en het gebruik van zwart-wit foto's heeft Oase nu meer weg van een cahier dan van een glossy blad.”

Thema van het eerste nummer is 'Snelheid en zwaarte', oftewel de invloed van de snel veranderende modes op de architectuur. Het bevat ook een artikel van de Italiaanse architect Giorgio Grassi: 'Een mening over het onderwijs en over de voorwaarden van ons werk'.

Oase wordt in de nieuwe opzet gedrukt in een oplage van 1200 en kost vijftien gulden per nummer. Het jaarbudget van zestig- a zeventigduizend gulden moet worden opgebracht door abonnementen, advertenties, sponsors - vijftien architectenbureau's dragen als 'donateur' vijfhonderd gulden per jaar bij - en subsidie van het ministerie van WVC.