'Hef leeftijdsgrens jeugdstrafrecht op'

AMSTERDAM, 29 jan. - Het is onwenselijk in het jeugdstrafrecht een ondergrens te hanteren waar het gaat om leeftijd.

Niet de wetgever, maar de rechter moet per geval bepalen in hoeverre er sprake is van verwijtbaarheid. Dat stelt M. Bol in haar proefschrift 'Leeftijdsgrenzen in het strafrecht bezien vanuit de ontwikkelingspsychologie' waarop zij vandaag is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Volgens Bol valt er geen vaste leeftijd te noemen tot aan welke iemand niet in staat is tot enig maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Op dit moment kunnen kinderen onder de 12 jaar niet strafrechtelijk worden vervolgd. Tussen 12 en 18 jaar valt een jeugdige verdachte in principe onder het jeugdstrafrecht.