FNV wil meer leden in dienstensector werven

UTRECHT, 29 JAN. De FNV-bonden roepen een participatiemaatschappij in het leven om projecten te financieren die de organisatiegraad in de dienstensector kunnen verhogen.

Daarnaast nemen de bonden nog voor de zomer een besluit over aanvullende financiering voor kansrijke projecten op het gebied van onder meer kinderopvang, etnische jongeren, uitkeringsgerechtigden en permanent onderzoek. Voor deze projecten is jaarlijks ongeveer een miljoen gulden nodig.

Dit heeft een woordvoerder van de FNV dinsdag meegedeeld na afloop van de vergadering van de Federatieraad (bestuur vakcentrale en bondsvoorzitters) over de nota “FNV op weg naar 2000”. De Federatieraad heeft ingestemd met het voorstel van het FNV-bestuur de discussie over een andere structuur voor vakcentrale en bonden te laten rusten. Plannen voor het vormen van enkele zeer grote bonden of juist een verdere verfijning van de structuur gekoppeld aan een rechtstreeks FNV-lidmaatschap zijn van de baan, vooral vanwege het verzet van de twee grootste bonden AbvaKabo en Industriebond.

De FNV moet haar energie steken in doelmatiger werken, het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het bundelen van taken. De projectstructuur voor de uitvoering van het toekomstplan FNV-2000 is opgeheven. Kansrijke projecten worden in de bestaande organisatie opgenomen. De Federatieraad heeft nog geen beslissing genomen over de aanvullende financiering van deze projecten, circa een miljoen gulden per jaar. De bonden verschillen van mening over de verhoging van de afdracht aan de FNV.

De bonden zijn het wel eens over het instellen van een participatiemaatschappij voor het verhogen van de organisatiegraad in de dienstensector, bijvoorbeeld in de recreatiebranche en delen van het winkelbedrijf waarvoor nog geen CAO geldt. Bonden die concrete plannen hebben zulke 'witte vlekken' weg te werken, kunnen uit de middelen van de participatiemaatschappij putten.