EG heeft voor het eerst tekort op betalingsbalans

BRUSSEL, 29 JAN. De Europese Gemeenschap heeft voor het eerst in haar geschiedenis een tekort op de betalingsbalans met de rest van de wereld, hoewel ze als grote economische macht in de wereld eigenlijk een overschot zou moeten hebben.

Oorzaak is het snel slinkende overschot op de Duitse betalingsbalans als gevolg van de Duitse eenwording.

Dat bleek gisteren bij de bespreking van de economische situatie in de EG door de ministers van financien.

De Nederlandse thesaurier-generaal, C. Maas, die minister Kok (financien) gisteren verving, noemde dat “ernstig”. Alleen Duitsland, Nederland, Denemarken en Ierland hebben een overschot op de betalingsbalans, Belgie en Luxemburg hebben een evenwicht, de andere landen een tekort.

Bij de beschouwing van de economische indicatoren van de Gemeenschap bleken ook de financieringstekorten in de verschillende lidstaten nog steeds grote zorgen te baren. Die tekorten lopen onvoldoende terug. De inflatiecijfers zijn weliswaar niet erg opgelopen - voor de hele Gemeenschap bedraagt het inflatiecijfer 5, 5 procent -, maar er bestaat een reeel gevaar dat dat wel gebeurt.

De Duitse minister van financien, Theo Waigel, zegde zijn EG-collega's gisteren toe dat het Duitse begrotingstekort niet verder zal oplopen dan 140 miljard mark en dat de regering 35 miljard zal bezuinigen nu blijkt dat het begrotingstekort omstreeks 175 miljard zal belopen.

Het doel om de economieen van de twaalf lidstaten dichter bij elkaar te brengen kan, zo vrezen de ministers, worden bedreigd door de Golfoorlog. Op dit moment is het nog te vroeg om de gevolgen van de oorlog te kunnen beoordelen. Zo ontwikkelt de olieprijs zich voorlopig nog gunstig. Maar wel stijgen de lonen te hard.

De verwachting is dat dit jaar de economische groei in de EG minder zal zijn dan voorzien: 2, 2 procent in plaats van 2, 9. De werkloosheid blijft nog steeds hoog, naar verwachting 8, 5 procent.