De Bie op last van de rechter in WK-selectie

BRUSSEL, 29 jan. - De Belgische Wielerbond moet Danny de Bie weer opnemen in de selectie voor het wereldkampioenschap veldrijden dat zondag in Gieten wordt gehouden.

Dat is het gevolg van de uitspraak van de rechtbank in eerste aanleg in Brussel.

De rechter gaf de 31-jarige beroepsrenner gisteren na een kort geding, dat vrijdag diende tegen de straf die de bond hem oplegde op beschuldiging van dopingfraude, op alle punten gelijk. De Belgische Wielerbond (BWB) werd opgedragen alle sancties in te trekken op straffe van een dwangsom van 25 miljoen Belgische francs, ongeveer 1, 4 miljoen gulden.

De wielerbond, die bij monde van voorzitter Ernest de Vuyst liet weten volslagen verrast te zijn door het vonnis, gaat zeker in hoger beroep. Volgens de advocaten van De Bie is het echter “procedureel en juridische gesproken onmogelijk om voor zondag een nieuwe uitspraak te krijgen.”

Niet bekend

Volgens de advocaat van de Belg, mr. Dirk de Maeseneer, is het vonnis gebaseerd op artikel 6 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. De Bie is niet gehoord door de bond en heeft geen kans op verdediging gekregen. In de uitspraak wordt met geen woord gerept of De Bie nu wel of niet heeft gefraudeerd tijdens de controle.

“De Bie is een pionier op juridisch gebied”, meent zijn advocaat. “Ook andere sportbonden moeten hier een les uit trekken dat er problemen ontstaan wanneer profs in het keurslijf van amateurreglementen worden geperst.”

De BWB reageerde onthutst op de uitspraak. Voorzitter De Vuyst vroeg zich af waar het naar toe gaat als de rechter gaat bepalen wie aan een wereldkampioenschap mag deelnemen.

“We zullen de UCI (Internationale Wielrenunie) inlichten en vragen wat ons te doen staat, “ aldus De Vuyst. “Het is uiterst merkwaardig dat de rechter geen rekening heeft gehouden met de getuigeverklaring van de dokter die de controle uitvoerde. Enerzijds moeten we beslissing van de rechtbank naleven, anderzijds zijn we gebonden aan de reglementen van de UCI. Wij bevinden ons in een zeer lastig parket. En door deze uitspraak andere sportbonden ook. De rechters krijgen het nog druk.”