Beurs buigt voor Internationale Nederlanden

ROTTERDAM, 29 JAN. De Vereniging voor de Effectenhandel, het bestuur van de Amsterdamse effectenbeurs, is niet gelukkig met de door Internationale Nederlanden Groep gekozen beschermingsconstructie.

Dit bevestigt een woordvoerder van de VEH desgevraagd. Internationale Nederlanden Groep heeft meer bescherming dan de beurs gewenst acht, maar de aandeelhouders van Internationale Nederlanden Groep zijn met die extra bescherming akkoord gegaan.

De VEH heeft er slechts op aangedrongen dat informatie hierover duidelijk in het fusiebericht kwam. Volgens de woordvoerder moeten aandeelhouders Nationale-Nederlanden en NMB-Postbank nu zelf beslissen of ze hun stukken om willen ruilen in certificaten Internationale Nederlanden Groep. Het ligt niet op de weg van de VEH hen daarin te raden.

Volgens bijlage X van het fondsenregelement mag een gecertificeerd beursfonds hooguit 50 procent van het aantal uitstaande aandelen als preferente aandelen plaatsen bij een beschermingsstichting. Meer mag alleen als de aandeelhouders met dat voorstel akkoord gaan. De aandeelhouders Internationale Nederlanden Groep zijn akkoord gegaan met 100 procent preferente aandelen.

Internationale Nederlanden Groep, die een bod doet op alle uitstaande aandelen van Nationale-Nederlanden (beurswaarde bijna 9 miljard gulden) en NMB-Postbank (beurswaarde 4 miljard gulden), is op 21 janurai opgericht en heeft slechts twee aandeelhouders: mr J. J. van Rijn en W. E. Scherpenhuisen Rom. Zij zijn voorzitter van de raad van bestuur van Nationale-Nederlanden en NMB-Postbank. Zij brengen nu - als in een management buy out - tezamen een bod uit op de bedrijven waar ze werken.

Ieder van hen heeft 50 procent van de aandelen Internationale Nederlanden Groep en afgelopen zondag hadden ze samen een aandeelhoudersvergadering belegd.

De twee aandeelhouders stemden in met het voorstel van het bestuur van Internationale-Nederlanden Groep om een optie te verlenen aan een Stichting Preferente aandelen Internationale Nederlanden Groep, waarmee die Stichting het recht krijgt evenveel preferente aandelen Internationale Nederlanden Groep te nemen als er aan gewone aandelen uitstaan. Zodat in geval van nood die stichting altijd evenveel stemmen heeft als alle andere aandeelhouders tezamen.

Het voorstel waar de aandeelhouders mee instemden, kwam van henzelf. Zij zijn immers het bestuur van Internationale Nederlanden Groep. Het beursbestuur ziet geen mogelijkheid Internationale Nederlanden Groep beursnotering te weigeren, met als formeel argument: de aandeelhouders Internationale Nederlanden Groep hebben zelf ingestemd met dat teveel aan bescherming. Dat die aandeelhouders slechts twee mensen waren, die straks geen aandeelhouder meer zullen zijn, maar slechts bestuurder, en dus alle belang hebben een onvriendelijke overneming tegen te houden, speelt voor het beursbestuur geen rol.

Daar komt bij dat de beurs dit jaar samen met de Vereniging van Effectenuitgevende Ondernemingen een oplossing moet vinden voor het opheffen van de verschillen die nu bestaan tussen regimes voor het toepassen van beschermingsconstructies. In 1989 werd overeengekomen dat er voor 1992 een systeem voor beschermingsconstructies moet komen.

Die discussie is weer opgelaaid nu beurs en beursgenoteerde ondernemingen eerst een gezamenlijk advies stuurden aan de minister van financien op basis van een door hen gezamenlijk besteld rapport van Coopers en Lybrandt. Vervolgens heeft ieder de minister ook nog eens apart geadviseerd. De regering had al aangekondigd eind vorig jaar zelf met een standpunt over bescherming komen in het kader van de 13e EG-richtlijn. Dat standpunt wordt op korte termijn verwacht, nu ook het ministerie van Economische Zaken zich erover heeft gebogen.

Het bestuur van Nationale-Nederlanden en NMB Postbank is vandaag in Londen om uitleg te geven aan beleggers. Aandeelhouders Nationale-Nederlanden bestuderen het prospectus. Drs A. J. van Oostveen, directeur beleggingen bij de Robeco-groep, toonde zich “verheugd dat er naar de aandeelhouders wordt geluisterd”, maar onthield zich verder van commentaar. Robeco zal binnenkort met een aantal andere grote aandeelhouders - die gezamenlijk een belang van ongeveer 20 procent in Nationale-Nederlanden bezitten - bijeenkomen. Grootaandeelhouder Sweizerische Ruckversicherung (5 tot 10 procent) verwacht binnen enkele dagen zijn beslissing al of niet om te ruilen bekend te maken. Daarbij “zal rekening worden gehouden met de goede betrekkingen die wij met Nationale-Nederlanden onderhouden”, aldus een woordvoerder.